Oplossing voor fietssnelweg F35 tussen Zarren en Diksmuide op komst

25/02/2021 - Persmededeling provincieraadsfractie

Provincieraadslid Herman Lodewyckx stelde vandaag in de provincieraad een mondelinge vraag over het aanslepende dossier van de fietssnelweg F35 die er tussen Diksmuide en Zarren zou moeten komen op het grondgebied van de deelgemeente Esen. In het antwoord van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe kwam het goede nieuws dat er een doorbraak op komst is: er is (eindelijk) een compromis bereikt met de betrokken partijen als de NMBS/Infrabel, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij, polderbestuur,......
lees verder lees meer

Maarten Tavernier nieuwe fractieleider voor Groen in provincieraad

27/01/2021 - Persmededeling provincieraadsfractie

Sinds eind 2012 was Gerda Schotte fractieleidster van de vierkoppige Groen-fractie in de West-Vlaamse provincieraad. Na 8 jaar geeft ze de fakkel door aan provincieraadslid Maarten Tavernier, die samen met Gerda in 2012 voor de eerste keer verkozen werd. Gerda Schotte: 'Ik neem nog geen afscheid als provincieraadslid, maar de toekomst is aan de jeugd, daarom neemt collega Maarten Tavernier het fractieleiderschap over. Ik denk dat niet kan ontkend worden dat Maarten één van de actiefste...
lees verder lees meer

Vergunning startbaan vliegveld Wevelgem vernietigd

24/12/2020 - Persmededeling

Vlaamse overheid geeft zichzelf onterecht voorkeursbehandeling In mei vorig jaar werd door de Vlaamse Overheid via een vereenvoudigde procedure een vergunning verleend voor onder andere aanpassingswerken aan de startbaan van het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem. Een ingreep van ongeveer 10 miljoen euro, waarbij 35.000 m² bijkomende verharding werd aangelegd. Toch was de gewestelijk omgevingsambtenaar van oordeel dat dit maar een beperkte wijziging was waarvoor geen openbaar onderzoek noodzakelijk...
lees verder lees meer

Provincie koopt 'Kleine' Bergelen

18/12/2020 - Persmededeling provincieraadsfractie

Op de provincieraad van 17 december ligt de aankoop voor van een aantal percelen bij het provinciedomein Bergelen, goed voor een uitbreiding van zo'n 11 hectare.* Enkele percelen sluiten aan bij het huidige domein, maar er wordt voor het eerst ook de keuze gemaakt om de straat Bergelen over te steken en ook aan de overzijde gronden aan te kopen. Een terecht keuze volgens Groen. Provincieraadslid Maarten Tavernier: 'Deze gronden zijn gelegen in stedelijk landbouwgebied. De korte-ketenlandbouw zat...
lees verder lees meer

Studie provincie bevestigt: geurhinder kippenstallen wordt onderschat

27/10/2020 - Persmededeling provincieraadsfractie

In maart 2018 startte het provinciebestuur een studie op om een evaluatie te maken van de geurhinder veroorzaakt door stallen voor vleeskippen. De vaststelling was dat de theoretische studies die gemaakt worden voor een vergunningsaanvraag, niet overeenkwamen met de realiteit. Terwijl een modellering concludeert dat de geurimpact van een bedrijf aanvaardbaar is, komt het regelmatig voor dat in het openbaar onderzoek ernstige bezwaren ingediend worden door omwonenden. Aan de hand van snuffelmetingen...
lees verder lees meer

West-Vlaanderen wordt na varkens- ook kippenprovincie: recordgroei van 1,4 miljoen in 2019

05/10/2020 - Persmededeling

De provincie West-Vlaanderen telde in 2018 zo'n 3,3 miljoen varkens, 12,3 miljoen kippen en 365.000 runderen. Goed voor respectievelijk 56%, 35% en 31% van het Vlaamse cijfer*. Waar de aantallen voor varkens en runderen stabiel of eerder dalend zijn, kent het aantal kippen een sterke groei. Dat is ook merkbaar. Steeds meer rijzen op het platteland conflicten tussen landbouwbedrijven die met meer en grotere stallen uit de beperkte marge toch nog een leefbaar inkomen willen halen, en omwonenden...
lees verder lees meer

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012