Studie provincie bevestigt: geurhinder kippenstallen wordt onderschat

27/10/2020 - Persmededeling provincieraadsfractie

In maart 2018 startte het provinciebestuur een studie op om een evaluatie te maken van de geurhinder veroorzaakt door stallen voor vleeskippen. De vaststelling was dat de theoretische studies die gemaakt worden voor een vergunningsaanvraag, niet overeenkwamen met de realiteit. Terwijl een modellering concludeert dat de geurimpact van een bedrijf aanvaardbaar is, komt het regelmatig voor dat in het openbaar onderzoek ernstige bezwaren ingediend worden door omwonenden. Aan de hand van snuffelmetingen...
lees verder lees meer

West-Vlaanderen wordt na varkens- ook kippenprovincie: recordgroei van 1,4 miljoen in 2019

05/10/2020 - Persmededeling

De provincie West-Vlaanderen telde in 2018 zo'n 3,3 miljoen varkens, 12,3 miljoen kippen en 365.000 runderen. Goed voor respectievelijk 56%, 35% en 31% van het Vlaamse cijfer*. Waar de aantallen voor varkens en runderen stabiel of eerder dalend zijn, kent het aantal kippen een sterke groei. Dat is ook merkbaar. Steeds meer rijzen op het platteland conflicten tussen landbouwbedrijven die met meer en grotere stallen uit de beperkte marge toch nog een leefbaar inkomen willen halen, en omwonenden...
lees verder lees meer

Natte natuur in de Leieregio dreigt te krimpen in plaats van uit te breiden

29/09/2020 - Persmededeling

10 jaar geleden besliste de Vlaamse regering om in de Leieregio werk te maken van het rivierstel van 500 ha natte natuur. Deze realisatie is een essentieel onderdeel van het Seine-Schelde project dat de Leie toegankelijk maakt voor grotere boten en een voorwaarde voor de noodzakelijke Europese steun hiervoor. Na 10 jaar maakt Groen de rekening op. Uit recente cijfers, verzameld door Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout, blijkt dat op vandaag 4 ha is ingericht en 13,6 ha is in een bepaalde...
lees verder lees meer

Meeste landbouwgrond verdwijnt in West-Vlaanderen

19/08/2020 - Persmededeling

In de voorbije 10 jaar verdween in Vlaanderen netto 1600 hectare zogenaamd 'herbevestigd' agrarisch gebied. Dat zijn zones waar tussen 2004 en 2009 beslist werd dat de agrarische bestemming zeker behouden zou blijven. Zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) opvroeg. Jeremie Vaneeckhout: 'Ruim 1/3 van het totaal, 580 ha om precies te zijn, ligt in West-Vlaanderen. We zijn daarmee koploper in het teloorgaan van landbouwgronden die een andere bestemming krijgen....
lees verder lees meer

Groen pleit voor minder commercialisering op het strand

11/08/2020 - Persmededeling provincieraadsfractie

Onze kust telt maar een goede 67 km, dit is in tijden van hittegolf en corona niet veel om iedereen de kans te geven te genieten van een beetje afkoeling. De beschikbare ruimte wordt verder beperkt doordat in de centrumgebieden van kustgemeenten 50% van het strand mag ingenomen worden door commerciële uitbatingen (verhuur van strandstoelen, strandbars en dergelijke). In Blankenberge, de afgelopen dagen volop in de media met een vechtpartij op het strand, is dit zelfs 70%. Dit is zo bepaald...
lees verder lees meer

Oude Leie-arm in Wielsbeke voorlopig gered

01/07/2020 - Persmededeling

In februari protesteerde Groen tegen het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Er werden tijdens het openbaar onderzoek in totaal 67 bezwaarschriften ingediend tegen deze onverdedigbare aanvraag. Provincieraadslid Maarten Tavernier vernam dat de deputatie geen beslissing hoefde te nemen omdat de gemeente Wielsbeke na de adviesronde de aanvraag weer introk: "Dit was niet alleen omwille van een aantal procedurele...
lees verder lees meer

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012