Groen vraagt landbouweffectenrapport voor Ikea-site Ter Biest

10/01/2017 - Persmededeling

Op 12 januari loopt het openbaar onderzoek ten einde voor de kennisgevingsnota voor site Ter Biest, de eerste stap voor de opmaak van een milieu-effectenrapport (of kortweg MER). Provincieraadslid Maarten Tavernier schetst nog eens het uitgangspunt van Groen: 'Voor ons is Ikea welkom in de regio, maar is de site Ter Biest hiervoor geen geschikte locatie. De open ruimte is schaars in onze regio, dus moet Ikea een locatie zoeken die al een harde bestemming heeft.' Groen heeft dan uiteraard ook zijn...
lees verder lees meer

Open ruimte getackled?

09/01/2017 - Persmededeling

Betonstop? Alhoewel de Vlaamse Regering en meer in het bijzonder minister Schauvliege, naar aanleiding van de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, pleitten voor een betonstop en een behoud van open ruimte, is in ieder geval bij de voorlopige vaststelling van het GRUP die keuze niet gemaakt. Wel integendeel. Lessen werden niet getrokken uit het arrest van de Raad van State van 20 september 2013, dat een aantal deelplannen van het vorige GRUP vernietigde. Wel worden de drie...
lees verder lees meer

Groen vraagt uitbreiding veerdienst Nieuwpoort naar juni en september

16/12/2016 - Persmededeling

Veerdienst Nieuwpoort mist 44.000 gebruikers, dit kan voor 0,66 euro/gebruiker. Vanaf oktober 2015 werd de veerdienst over de havengeul in Nieuwpoort teruggeschroefd van vrijwel jaarrond naar enkel weekends, feestdagen en schoolvakanties. Er kon met deze besparingsmaatregel een bedrag beknibbeld worden van 132.000 euro op jaarbasis. Lokale toeristische actoren, zoals de gemeentes en Westtoer protesteerden - zonder succes - tegen deze maatregel. Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) vroeg...
lees verder lees meer

Hogere risico's op verkeersdoden voor 5 minuten tijdswinst?

14/12/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Open VLD pleitte eerder deze week voor het behoud van een snelheidsregime van 90 km/u op een aantal gewestwegen in de Westhoek. Merkwaardig, want Open VLD maakt deel uit van de Vlaamse regering die deze veralgemening van het snelheidsregime van 70 km/u buiten de bebouwde kom invoerde. Maar ook onverantwoord. Want eveneens deze week kwam in de media dat er in 2016 al 11 verkeersdoden meer te betreuren vielen dan vorig jaar. Het aantal verkeersongevallen in onze provincie is hoger dan het gemiddelde...
lees verder lees meer

Provinciaal woonbeleid: mag 3 miljoen euro kosten, maar nog geen idee wat te doen

08/12/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Nu de provincie straks geen welzijnsbeleid meer mag voeren, krijgt een deel van dat beleid de stempel 'woonbeleid'. Er zijn inderdaad nog heel wat uitdagingen op dat vlak in de provincie, zeker als we zuiniger met de beperkte ruimte willen omgaan. Maar het is uiteraard ook de bedoeling om zoveel mogelijk van het bestaande beleid onder een andere noemer verder te zetten. In het budget 2017 wordt een omvangrijk bedrag van 3 miljoen euro voor het nieuwe woonbeleid voorzien. Op de vraag wat er met...
lees verder lees meer

Groen zorgt voor gelijkwaardige subsidie Velt en Tuinhier

30/11/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Velt krijgt in 2017 10.000 euro subsidie. De vereniging Tuinhier (het vroegere Koninklijk werk voor de Volkstuinen) kreeg al langer een provinciale subsidie, met 10.600 euro een aanzienlijk bedrag. Dit wordt gegeven als ondersteuning in het thema stadslandbouw, iets wat de provincie (terecht) wil stimuleren. Maar eigenaardig genoeg was er niets voorzien voor Velt (voluit Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen). Deze vereniging is evengoed als Tuinhier bezig met het stimuleren van moestuinieren,...
lees verder lees meer

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012