Subsidies: 'liever à la tête du client'

24/06/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Groen diende in de provincieraad van juni een interpellatie in om de willekeur in sommige subsidies aan te kaarten. Het gaat over het lijstje van losse, de zgn. 'nominatieve' subsidies die aan een aantal verenigingen van diverse pluimage gegeven worden als werkingssubsidie. De enige verantwoording die moet gebeuren, is aantonen dat de centen ook uitgegeven worden. De provincieraad besliste gisteren echter met een flauw excuus (de provincieraad is zelf bevoegd voor subsidiereglementen en er kan...
lees verder lees meer

Actualiteitsdebat overstromingen: pak met betonstop en infiltratie ook oorzaken aan

22/06/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Morgen, donderdag 23 juni is er een actualiteitsdebat over de overstromingen in de provincieraad. Groen roept op om verder te kijken dan de voorspelbare roep naar meer en grotere bufferbekkens of gecontroleerde overstromingsgebieden her en der in West-Vlaanderen. De oorzaken van de wateroverlast, zoals de steeds voortschrijdende betonnering van Vlaanderen en de foute ruimtelijke keuzes die nog steeds gemaakt worden, worden daar niet mee aangepakt. Door de klimaatverandering, die er vandaag al...
lees verder lees meer

Nog steeds geen milieuvergunningsdossier 'Plopsaland' in behandeling bij provincie

15/06/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

We konden via de media vernemen dat Plopsaland op 30 mei een milieuvergunningsaanvraag zou ingediend hebben. Sowieso te laat om nog een nieuwe milieuvergunning te kunnen krijgen tegen de afloop van de lopende vergunning op 18 juli, gezien die procedure zo'n drie maanden in beslag neemt. Dit betekent dat vanaf die datum het park niet wettelijk geëxploiteerd wordt en het stilleggen ervan kan opgelegd worden. Maar deze aanvraag blijkt nu nog mankementen te vertonen, want het dossier is nog niet...
lees verder lees meer

Groen ziet wel meerwaarde in provinciale visie kleinschalige windmolens

26/05/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

"beter visie die deur op een kier zet dan geen visie" Vorige week stelde deputé Deblock de resultaten voor van een proefproject van de provincie waarin voor 6 West-Vlaamse gemeenten een visie opgemaakt werd voor de inplanting van kleinschalige windmolens. Dat zijn de molens tot een hoogte van 15 meter. De NVA reageert negatief op dit werk, omdat dit overbodig zou zijn en het bijkomende drempels zou opwerpen om dergelijke windmolens vergund te krijgen. Groen is wel van mening dat dit...
lees verder lees meer

Fietspad tussen Ledegem en Moorsele geschrapt tot na 2019

27/04/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

De provincie schrapt in de meerjarenplanning de budgetten voor het al lang geplande fietspad in de Wevelgemstraat in Ledegem en Ledegemstraat in Wevelgem. Dat betekent dat er tot 2019 geen (her)aanleg van weg en fietspad komt tussen Ledegem en Moorsele, terwijl dit al aangekondigd werd van voor de verkiezingen van 2012. Vooral in Ledegem is het wegdek in erbarmelijke staat en wordt al jaren beloofd om dit aan te pakken. Vanuit de Spa-Groen-fractie waren er al verschillende interpellaties in de Ledegemse...
lees verder lees meer

Geen bezwaar tegen Ikea in Zuid-West-Vlaanderen, maar...

07/04/2016 - Persmededeling

Groen heeft geen bezwaar dat een Ikea-vestiging in de regio zou komen. Maar dan wel niet op de site Ter Biest in Wevelgem, zoals nu op tafel ligt. Dat Ikea zoekt naar een voor hen zo voordelig mogelijke site is hun goed recht. Maar dat betekent nog niet dat de overheid hierin moet meegaan. Een eerste probleem bij de locatiekeuze is de mobiliteit. Wevelgems Groen-gemeenteraadslid Carlo De Winter: "De verkeerssituatie in Wevelgem en Bissegem is nu al een heikel punt. Zelfs al zou het correct...
lees verder lees meer

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012