Groen zorgt voor gelijkwaardige subsidie Velt en Tuinhier

30/11/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Velt krijgt in 2017 10.000 euro subsidie. De vereniging Tuinhier (het vroegere Koninklijk werk voor de Volkstuinen) kreeg al langer een provinciale subsidie, met 10.600 euro een aanzienlijk bedrag. Dit wordt gegeven als ondersteuning in het thema stadslandbouw, iets wat de provincie (terecht) wil stimuleren. Maar eigenaardig genoeg was er niets voorzien voor Velt (voluit Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen). Deze vereniging is evengoed als Tuinhier bezig met het stimuleren van moestuinieren,...
lees verder lees meer

Groen lokt aankondiging belevingspad uit

27/10/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Provincieraadslid Herman Lodewyckx (Groen), vroeg vandaag aan de deputatie om in één of meerdere provinciedomeinen een blindentuin in te richten. Herman Lodewyckx: "Dit voorstel is niet alleen gericht op mensen met een visuele beperking, maar ook voor iedereen om te ervaren wat het betekent om zonder zicht te leven en zijn waarneming te moeten beperken tot prikkels die van andere zintuigen komen: gehoor, de reuk, de smaak en de tastzin. Op deze manier sensibiliseert dergelijke tuin...
lees verder lees meer

'Bevaarbare' waterloop van 25 cm diep zorgt voor wateroverlast door gebrek aan beheer

30/08/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

De Bergenvaart in Veurne is eigenaardig genoeg gecatalogeerd als een bevaarbare waterloop. Er varen nooit geen boten op, dat is ook onmogelijk wegens de beperkte breedte en diepte. De waterkolom bedraagt nog 25 cm, de rest is allemaal slib. De beheerders van de waterlopen in het gebied storen zich aan het dichtslibben van deze waterloop, terwijl zij stelselmatig de waterlopen onder hun bevoegdheid vallen ruimen voor een goede waterafvoer, wat zeker belangrijk is in dit vlakke poldergebied. De...
lees verder lees meer

'Bevaarbare' waterloop van 25 cm diep zorgt voor wateroverlast door gebrek aan beheer

30/08/2016 - Persmededeling

De Bergenvaart in Veurne is eigenaardig genoeg gecatalogeerd als een bevaarbare waterloop. Er varen nooit geen boten op, dat is ook onmogelijk wegens de beperkte breedte en diepte. De waterkolom bedraagt nog 25 cm, de rest is allemaal slib. De beheerders van de waterlopen in het gebied storen zich aan het dichtslibben van deze waterloop, terwijl zij stelselmatig de waterlopen onder hun bevoegdheid vallen ruimen voor een goede waterafvoer, wat zeker belangrijk is in dit vlakke poldergebied. De...
lees verder lees meer

Groen maakt 200 beeldjes voor project 'Coming World Remember Me'

25/08/2016 - Persmededeling

Op het jaarlijkse zomerweekend van Groen verzamelen honderden leden en mandatarissen van over heel Vlaanderen en Brussel in Nieuwpoort. De aanwezigen kunnen dit jaar een beeldje maken voor het landart-project 'Coming World Remember Me'. Dit project is een onderdeel van 'Gone West', de reeks herdenkingsevenementen in het kader van 100 jaar 1e wereldoorlog. Curator Jan Moeyaert en kunstenaar Koen Vanmechelen stonden aan de basis van het concept: een land-art installatie met een beeldje voor elk van...
lees verder lees meer

Subsidies: 'liever à la tête du client'

24/06/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Groen diende in de provincieraad van juni een interpellatie in om de willekeur in sommige subsidies aan te kaarten. Het gaat over het lijstje van losse, de zgn. 'nominatieve' subsidies die aan een aantal verenigingen van diverse pluimage gegeven worden als werkingssubsidie. De enige verantwoording die moet gebeuren, is aantonen dat de centen ook uitgegeven worden. De provincieraad besliste gisteren echter met een flauw excuus (de provincieraad is zelf bevoegd voor subsidiereglementen en er kan...
lees verder lees meer

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012