Provincie koopt 'Kleine' Bergelen

18/12/2020 - Persmededeling provincieraadsfractie

BergelenOp de provincieraad van 17 december ligt de aankoop voor van een aantal percelen bij het provinciedomein Bergelen, goed voor een uitbreiding van zo'n 11 hectare.*

Enkele percelen sluiten aan bij het huidige domein, maar er wordt voor het eerst ook de keuze gemaakt om de straat Bergelen over te steken en ook aan de overzijde gronden aan te kopen. Een terecht keuze volgens Groen. Provincieraadslid Maarten Tavernier: 'Deze gronden zijn gelegen in stedelijk landbouwgebied. De korte-ketenlandbouw zat de afgelopen periode sterk in de lift. Net zoals dat bij provinciedomein Ijzerboomgaard in Diksmuide gebeurde, kunnen deze gronden dan ook ingezet worden om in concessie te geven voor duurzame (bio)landbouwproductie. Dat maakt ook recreatief medegebruik mogelijk, bijvoorbeeld voor extra wandeltrajecten. Deze aankopen dienen hopelijk dus niet (enkel) om te ruilen.'

Daarnaast worden ook gronden aangekocht aan de andere zijde van de autosnelweg, de zogenaamde 'kleine Bergelen' (naast de E403 aan de kant van Moorsele). Hier ligt een voormalige stortplaats, waarvan de gronden weinig bruikbaar zijn voor landbouwdoeleinden. Ook hier vormt een (veel kleinere) waterplas een belangrijk natuurelement. De stukken die bij Ovam als risicogrond bekend zijn, worden aangekocht onder de opschortende voorwaarde van een gunstig bodemattest.De gemeente startte hiervoor al een 10-tal jaar geleden een ruimtelijk uitvoeringsplan op, maar tot nu toe raakte dat niet afgewerkt.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) is tevreden met deze aankoop: 'Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de ambitie van de provincie om domein Bergelen uit te breiden. Dankzij de provincie krijgt de 'Kleine Bergelen' hopelijk eindelijk een groene bestemming. De huidige Corona-pandemie heeft duidelijk aangetoond dat er een groot tekort is aan groen en natuur dichtbij, zeker in onze sterk verstedelijkte regio.'

* momenteel is het domein een kleine 60 ha groot

PS: lees hierde nota met wat kaartmateriaal ter illustratie

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012