Herbevestigd agrarisch gebied nog steeds vogelvrij in West-Vlaanderen

19/01/2020 - Persmededeling provincieraadsfractie

In het vorige maand goedgekeurde meerjarenplan van de provincie worden veel mooie woorden gespendeerd aan de landbouwsector. Maar als puntje bij paaltje komt, moet die wijken voor sectoren die meer opbrengen.

In de vorige legislatuur protesteerde Groen al enkele keren tegen de uitbreiding van bedrijven, die soms niets met landbouw te maken hebben, in het open gebied. Herbevestigd agrarisch gebied zijn zones in landbouwgebruik waarvan de Vlaamse regering expliciet opnieuw besliste dat de agrarische bestemming blijft. De landbouwsector zou hier dus rechtszekerheid moeten hebben dat de landbouwactiviteiten kunnen verdergezet worden.

Het huidige provinciebestuur (van CD&V, Open VLD en Sp.a) kiest er echter voor om ook daar te blijven knagen aan de beschikbare landbouwoppervlakte. Niet alleen wordt volop ingezet op realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, ook verspreid liggende bedrijven kunnen verder open ruimte aansnijden als ze willen uitbreiden of centraliseren. Het bedrijf Metafox uit Ardooie zou in de provincieraad van vandaag een planologisch attest krijgen om op korte termijn een stuk herbevestigd landbouwgebied aan te snijden. Maar dat vormt de rechtstreekse aanleiding om op langere termijn nog een groter uitbreiding te realiseren. De duurzaamheidsprincipes (SDG's) werden tijdens de budgetbesprekingen veel lippendienst bewezen, maar in de praktijk worden tegengestelde keuzes gemaakt. Niet voor niets heeft de administratie landbouw een negatief advies uitgebracht. Wij steunen volop dit standpunt.

Groen heeft er geen problemen mee dat een bedrijf als Metafox zijn activiteiten wil centraliseren door van 3 vestigingen naar 1 site te gaan. Maar dan moet dit een plaats vinden op een industriezone, en niet gerealiseerd worden door herbevestigd landbouwgebied op te offeren.

Toen vorig jaar het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor provinciedomein 't Veld -eveneens in Ardooie- op de agenda stond, bleek dat de bufferzone ten noorden van het domein ingekrompen was van 15 naar 10 meter. Daar was de landbouwgrond te waardevol om er een groene bestemming aan te geven. Maar als het is om te betonneren, dan vinden CD&V, Open VLD en Sp.a blijkbaar dat het wel kan.

Veerle Dejaeghere
provincieraadslid Groen

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012