Reconversie militair domein Koksijde: kies voor herstel van de open ruimte, niet voor vastgoed

27/04/2019 - Persmededeling

Vandaag werd de toekomst van de militaire basis in Koksijde duidelijk. De militaire activiteiten verdwijnen er. Dus kunnen de plannen voor de reconversie van de site die al geruime tijd voorbereid worden door de provincie definitief worden in plaats van hypothetisch.

Groen pleit ervoor om hierin vooral kansen te zien voor het versterken van de open ruimte. Eerder dan vooral kansen voor de ontwikkeling van vastgoed.

De Vlaamse Overheid geeft tegenwoordig subsidies voor projecten die ontharden: bestaande verharde ruimte opbreken, om zo weer meer groen te creëren en een beter waterbeheer. De bestaande problemen met teveel water (overstromingen) en te weinig water (o.a. grondwater) worden immers door de klimaatopwarming nog versterkt, en maatregelen zijn nodig.

Een voormalige militaire site die een nieuwe bestemming krijgt, is een unieke kans om dat op grote schaal te doen. Het huidig militair domein in Koksijde ligt bovendien op een locatie in de overgang tussen duinen en poldergebied. Een voor natuur zeer interessante situatie, die aan onze kust in het verleden al zeer vaak onder druk stond.

In de huidige plannen van het provinciebestuur en de stad Koksijde is weliswaar ook ruimte voor natuur en behoud van open ruimte, maar zijn ook veel nieuwe ontwikkelingen voorzien: afwerking van de dorpskern (inclusief woonenclaves die deels de open ruimte/landschappelijk waardevol agrarisch gebied rond het dorp innemen), een site voor recreatief vliegen én nog een andere locatie voor luchthavengebonden bedrijvigheid, een nieuw recyclagepark én ruimte voor lokale bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen voor de technische diensten, verblijfsrecreatie midden het natuurgedeelte. In een deel van de voorziene open ruimte wordt dan nog plaats voorzien voor een mobilhomeparking en een stuk van het natuurgebied wordt speelweide.

In plaats van alle bestaande gebouwen en verharde ruimtes ook een harde bestemming te willen geven, pleit Groen ervoor om dit minstens gedeeltelijk uit te breken en terug te geven aan de natuur en de open ruimte.

Maarten Tavernier en Gerda Schotte, provincieraadsleden
Jeremie Vaneeckhout, lijsttrekker Vlaams parlement

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012