Groen stelt extra vertegenwoordiger voor grootste oppositiepartij (NVA) voor

28/02/2019 - Persmededeling provincieraadsfractie

Vandaag werden in de provincieraad een hele reeks vertegenwoordigers aangeduid, onder andere in de verzelfstandigde agentschappen van de provincie.

Dat de meerderheid daar de meerderheid van de mandaten invult, is absoluut normaal. Maar de meerderheid is in deze afgeslankte provincieraad wel erg gulzig.

Het onevenwicht is het grootst in de de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij), omdat daar het meeste mandaten beschikbaar zijn: 13 van de 36 provincieraadsleden zitten in de raad van Bestuur. Op een eerdere vraag van Groen om het aantal mandaten meer in lijn te brengen met de afgeslankte provincieraad, werd niet ingegaan.

Van die 13 vertegenwoordigers komen er volgens het voorstel dat voorligt 10 van de meerderheid. Dat betekent dat van de 20 verkozenen van de meerderheid de helft in de raad van bestuur van de POM zit. Van de 16 verkozenen van de oppositie zijn dat er slechts 3.

Dat is een verhouding van 77% voor de meerderheid, terwijl die in de provincieraad 55% van de zetels bezet. De Open VLD-fractie is best vertegenwoordigd met 60% van hun fractie (3 leden op 5), de CD&V 50% (5 van de 10) en Sp.a 40% (2 van de 5). Van de oppositiepartijen varieert dit tussen 25 en amper 14%. Dit onevenwicht vindt Groen te groot.

Daarom stelt Groen voor om deze verhouding wat meer in evenwicht te brengen en een vertegenwoordiger van Open VLD te vervangen door iemand van de grootste oppositiepartij, de NVA. Er is nog steeds een ruime meerderheid voorhanden, maar de verhoudingen in de provincieraad worden hierdoor veel beter gerespecteerd.

Zoals verwacht, stemde de meerderheid deze aanpassing weg.

Maarten Tavernier
Provincieraadslid Groen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012