Groen protesteert tegen bomenkap Rembertstraat Zedelgem

27/09/2018 - Persmededeling provincieraadsfractie

BomenDe Rembertstraat in Zedelgem is de straat die van deelgemeente Veldegem naar Torhout loopt. Een smalle tweevaksbaan met op verschillende plaatsen aan beide zijden bomen en geen fietspad.

Bij de heraanleg van de straat plant de provincie de aanleg van een tweerichtingsfietspad aan één zijde van de straat. Dit fietspad is zeker nodig gezien het drukke fietsverkeer en de onveilige situatie voor de fietsers. Groen Zedelgem ijvert al jaren voor fietspad hier vermits er in het verleden al verschillende ongevallen met fietsers waren.

Voor de volledige heraanleg van de straat en het fietspad zullen 100 bomen worden gerooid, merkwaardig genoeg aan beide zijden van de straat en niet enkel aan de zijde waar het fietspad komt.

Dit zou gebeuren op vraag van de gemeente, zo werd in het commissieverslag voor de provincieraad gesteld. Het rooien van de bomen (nominaal 100) is gekomen op vraag van de gemeente 1) omdat de bomen (gewone esdoorn) krom groeien en lelijk zijn omwille van plaatsgebrek en 2) omdat de bomen (en hun worteling) tijdens de uitvoering van dergelijke ingrijpende werken verder zouden beschadigd worden, wat hun groei en uiterlijk nog meer zou bezwaren. De gemeente wenste (conform ook haar beleid op andere gemeentewegen) geen nieuwe bomen meer aan te planten.
Op aandringen van de provincie zouden er nu toch nog een 15 tot 20 bomen worden geplant tussen het fietspad en de rijweg.

Dit lijkt ons een magere compensatie voor het verdwijnen van 100 bomen, zeker omdat deze aan de overzijde van de baan zeker niet in de weg staan voor het aan te leggen fietspad.

Er is - terecht - protest als de Vlaamse administratie onnodig bomen kapt, zoals recent in Torhout gebeurde. Maar hier doen de gemeente en provincie exact hetzelfde. Bomen hebben heel wat jaren nodig om tot enige omvang te komen, en hoe groter, hoe waardevoller voor de natuur. We moeten dus zorgzaam omspringen met de bestaande laanbomen.

Groen vraagt dat de plannen aangepast worden zodat aan 1 kant van de straat de bestaande bomen kunnen behouden blijven.

Gerda Schotte, Provincieraadslid Groen
Martine De Meester, Gemeenteraadslid Groen

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012