Motie Groen rond statiegeld na 3 jaar toch gerealiseerd

24/05/2018 - Persmededeling provincieraadsfractie

blikjeOp de provincieraad van donderdag 24 mei staat de aansluiting van het provinciebestuur bij de Statiegeldalliantie op de agenda.

Groen juicht het toe dat deze stap gezet wordt. Het is ook logisch, nadat al heel wat West-Vlaamse gemeentes (37 van de 64), van alle politieke kleuren, aangesloten zijn bij de Statiegeldalliantie. Ook de gouverneur heeft zich ondubbelzinning uitgesproken als voorstander van statiegeld. De Statiegeldalliantie heeft ervoor gezorgd dat de maatschappelijke druk om kleur te bekennen in dit dossier verhoogd werd.

De timing is toevallig net 3 jaar nadat Groen al een motie voorstelde in de provincieraad met de vraag aan de Vlaamse Overheid om statiegeld in te voeren. Toen werd dit door de meerderheidspartijen niet goedgekeurd.

Tijd brengt blijkbaar raad en nu is toch het inzicht gekomen dat de problematiek van het zwerfvuil zonder deze maatregel niet vooruit raakt. Beter laat dan nooit.

We hopen dat voor dit dossier ook in het Vlaams Parlement snel een meerderheid gevonden wordt.

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012