Luchthaven Kortrijk-Wevelgem: Overheid probeert verder bodemloze put te vullen

28/03/2018 - Persmededeling

Vandaag worden de activiteiten van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem overgeheveld van de vroegere intercommunale met 13 gemeentes naar een nieuwe NV opgericht door de provincie (via de POM), de Vlaamse overheid en Leiedal.

Een injectie van 10 miljoen euro moet de infrastructuur van de luchthaven een update geven zodat deze weer voldoet aan de internationale normen. Een deel van deze investeringen zijn al gebeurd om de controle van het luchtruim op een veilige manier te kunnen laten verlopen, via Belgocontrol.
Voor Groen is dit weggesmeten geld, dat veel beter op een andere manier in de regio zou besteed worden. Er zijn veel dwingender noden op vlak van mobiliteit dan een verlieslatende kleine luchthaven kunstmatig in leven te houden. De activiteiten in Wevelgem kunnen perfect overgenomen worden door de luchthavens van Oostende en Lesquin (Rijsel), amper 70 respectievelijk 35 km verder gelegen.

In 2014 begon een overgangsperiode van 10 jaar waarin voor de exploitatie van de luchthaven geen overheidssubsidie meer mag zijn, om de Europese staatssteunregels na te leven. Meer dan een derde van deze periode is opgegaan aan het wegruimen van alle obstakels om te komen tot een nieuwe beheersstructuur. De echte uitdaging, komen tot een rendabele uitbating, moet echter nog beginnen. En dat zal ook pas ten volle kunnen als de werkzaamheden achter de rug zijn, wat nog eens tijd in beslag zal nemen. En in de tussentijd is de economische situatie van de luchthaven er alleen maar op achteruit gegaan.

Enkele cijfers die aantonen dat deze luchthaven geen economische toekomst heeft (financiële cijfers op basis van 2016, financieel jaarverslag 2017 nog niet bekend):

 • De voorbije jaren is het gecumuleerde verlies van de luchthaven opgelopen tot minstens 656.000 euro, zo'n 26 miljoen oude Belgische franken (resultatenrekening 2017).
 • De commerciële inkomsten (920.000 euro in 2016, waarvan slechts 445.000 euro landingsrechten) zijn lager dan de subsidies van de Vlaamse overheid (1.224.00 euro). Dit gaat om werkingskosten, zonder investeringen. En lager dan de personeelskosten (zo'n 1.065.000 euro) Een rendabele luchthaven op termijn? Onhaalbaar.
 • Dit ondanks een gratis gebruik van de grond. Er wordt slechts een schijntje betaald voor de concessie aan de provincie en Vlaanderen (bijna 28.000 euro in 2017), maar zelfs dat bescheiden bedrag wordt via een subsidie weer ter beschikking gesteld aan de intercommunale.
 • Al jaren moet de POM renteloos 100.000 euro ter beschikking blijven stellen van de intercommunale om cashflow-problemen te vermijden. Slechts vanaf 2018 wordt dit afgebouwd en wordt een rente gevraagd.
 • Daling van de core-business (zakenluchtverkeer):
  aantal bewegingen: in 2017 gedaald naar 3.680 (4.165 in 2016; 4.095 in 2014), minus 11,64 %
  aantal passagiers: in 2017 gedaald naar 11.362 (14.547 in 2016; 14.612 in 2014), minus 21,89%
 • Er zijn ook voor het geheel van de vluchten enkel dalingen te noteren. De luchthavenbewegingen daalden met 12,71%, het aantal passagiers met 17,91 %. Het aantal medische vluchten halveerde (slechts 35 over het hele jaar). Enkel de helikoptervluchten bleven min of meer stabiel.
 • Heeft de luchthaven een langetermijnperspectief? Dat wordt al decennia verteld. De vergelijking tussen 2017 (3.680 zakenvluchten) en een dicht en ver verleden maakt een en ander duidelijk: tien jaar geleden, in 2007 waren er 5.413 zakenvluchten, een stabiel cijfer over de voorbije 30 jaar. De luchthaven doet het vandaag effenaf veel slechter dan de voorbije dertig jaar. De problemen met de luchtverkeersleiding spelen slechts een zeer beperkte rol. Ook in 2016 waren er slechts 4.165 zakenvluchten, de jaren daarvoor zelfs minder dan 4.000.
 • De overige vluchten zijn vooral scholing en training, en helikoptervluchten. De luchthaven wilde zich ontwikkelen als zakenluchthaven, maar moet het doen met 80% scholing en training. Die levert geen meerwaarde voor de regio, niet voor de economische ontwikkeling, en draagt zeker niet bij tot de ecologische kwaliteit van de regio (geluidshinder, luchtvervuiling...)

Sinds de gemeentes geen financiële bijdrage meer moeten doen, liggen deze er ook niet meer wakker van. En na vandaag zullen ze blij zijn om er eindelijk van af te zijn. Maar de stroom belastingsgeld die hier naartoe gaat, is de laatste jaren alleen maar gestegen. Minder gemeentelijke, maar meer provinciale en Vlaamse middelen. Verder van het bed, maar nog altijd van dezelfde belastingbetaler...

Bart Caron, Vlaams parlementslid
Maarten Tavernier, provincieraadslid
Carlo De Winter, fractieleider Wevelgem
Matti Vandemaele, gemeenteraadslid Kortrijk

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012