Voorbeeld van absurd kapbeleid in Lauwe

09/05/2018 - Persmededeling

Groen verzet zich al langer dan vandaag tegen het huidige bosbeleid van de Vlaamse regering en het kapbeleid dat onder het mom van onder andere veiligheid (zelfs als maatregel tegen transmigranten!) langs de autosnelwegen gevoerd wordt.

In Menen vinden we een wel erg absurd voorbeeld van hoe het niet moet en hoe de natuur zelfs in natuurgebied het onderspit delft.
Gemeenteraadslid Philippe Mingels: 'Net zoals op vele plaatsen werd ook op de berm langs de autosnelweg ter hoogte van de Dronckaertstraat op de grens tussen Lauwe en Marke het zogenaamde 'hakhoutbeheer' toegepast. Daarbij worden alle bomen tot op de grond afgezaagd om dan later een lagere vegetatie te krijgen. Meteen is echter ook de visuele, geluids- en fijnstofbuffer verdwenen. Op het eerste gezicht is deze locatie niet verschillend van de vele andere plaatsen in Vlaanderen waar dit soort kapbeleid gevoerd wordt. Maar...'

Provincieraadslid Maarten Tavernier vult legt uit waarom er een grote 'maar' aan deze locatie hangt: 'De strook waar het hier over gaat is wel bosgebied op het gewestplan. Het zou dan ook logisch zijn om de natuurfunctie op de eerste plaats te zetten.
En het wordt nog straffer: deze strook bos stond samen met het aanpalende stuk dat niet op de berm van de autosnelweg ligt op de ontwerpkaart 'meest kwetsbare waardevolle bossen' die in mei vorig jaar door de Vlaamse regering werd gelanceerd. Na heel wat polemiek over fouten op deze kaart verdween de kaart en het openbaar onderzoek weer in de diepvries. Een smal strookje langs de autosnelweg was ingekleurd als bedreigd, het grootste deel was ingekleurd als waardevol maar niet kwetsbaar precies omdat het in bosgebied ligt en dus in de juiste ruimtelijke bestemming.
Dat heeft echter blijkbaar helemaal geen verschil gemaakt voor de wegbeheerder.'

kaart

kaart

Vlaams parlementslid Bart Caron is dan ook vernietigend voor het beleid dat door de Vlaamse regering gevoerd wordt: 'Dat er bij deze kapwerkzaamheden blijkbaar geen enkele rekening gehouden wordt met de ruimtelijke bestemming, is onbegrijpelijk. Dat het waardevolle en kwetsbare bos dat door de Vlaamse overheid terecht op een kaart gezet wordt met kwetsbaar bos, door dezelfde Vlaamse Overheid nauwelijks een jaar later zelf gekapt wordt, is een illustratie van hoe er een anti-bosbeleid gevoerd wordt. Terwijl er in Vlaanderen, en Zuid-West-Vlaanderen in het bijzonder, al veel te weinig bos is. Recent klaagde ik al aan dat er geen goede verklaring is voor het feit dat de oppervlakte aan bomen die gekapt worden langs infrastructuur (snelwegen, maar ook water- en spoorwegen) in 3 jaar tijd gestegen is van 85 naar 185 ha per jaar. Dit droevige voorbeeld hier in Lauwe toont aan dat er dringend een ander beleid moet gevoerd worden. Het valt op omdat het ook deels op de kaart stond met kwetsbare bossen, maar het is spijtig genoeg geen alleenstaand geval. Ook het klaverblad E403 - E17 en E403 - A19 zijn bosgebied, maar als je telkens enkele tientallen meter langs de autosnelweg zelf vrijmaakt van bomen, schiet er niet veel bos meer over.'

kaart

Bart Caron, Vlaams parlementslid,
Maarten Tavernier, provincieraadslid,
Philippe Mingels, gemeenteraadslid Menen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012