Subsidie voor Bioforum op voorstel van Groen

27/04/2018 - Persmededeling provincieraadsfractie

BioForumIn de budgetbesprekingen eind vorig jaar stelde Groen voor om de weinig zinvolle subsidie voor de vzw Toeristische Ontsluiting gedeeltelijk te heroriënteren naar de vzw Bioforum. Deze middenveldorganisatie van de biolandbouwsector zag immers zijn subsidies vanuit Vlaanderen sterk verminderen, hoewel de uitdagingen voor de biosector nog steeds groot zijn. De provincie ondersteunt vanuit de belangrijke landbouwbevoegdheid reeds een hele reeks aan landbouwgerelateerde organisaties, maar de biologische sector ontbrak tot nu toe.

Dit voorstel werd niet goedgekeurd, maar enkele maanden later is het dan toch zover. Voor de vzw Bioforum wordt een bedrag van 5000 euro in het budget ingeschreven. Een concrete bestemming voor deze middelen moet nog met de organisatie overlegd worden, maar voor Groen is dit alvast een eerste stap in de goede richting om ook vanuit de provincie niet alleen de klassieke maar ook de biologische landbouwsector sterker te ondersteunen.

Alex Colpaert
provincieraadslid Groen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012