Gezondheidseffect intensieve veeteelt bevestigt nood aan afbouw veestapel

16/01/2018 - Persmededeling

Reactie van Groen naar aanleiding van de studievoormiddag van de provincie 'intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden'

Groen pleit al langer om een halt toe te roepen aan de steeds groter wordende veestapel in Vlaanderen. De emissies en de mest van al deze dieren zorgen voor een (te) grote impact op ons leefmilieu. De inspanningen die gebeuren om betere technieken te introduceren worden gedeeltelijk of volledig teniet gedaan door het groeiende aantal dieren.

Door de concentratie aan industriële veeteelt in West-Vlaanderen is de impact in onze provincie het hoogst. Doordat er al heel veel veeteeltbedrijven zijn, is de groei ook het grootst als die bedrijven steeds groter en groter worden. Het is positief dat het provinciebestuur een stand van zaken over het wetenschappelijk onderzoek laat opmaken. Hieruit blijkt duidelijk dat er nood is aan bijkomend onderzoek, wat ook het pleidooi was van de West-Vlaamse Milieufederatie in het rapport over ditzelfde thema dat vorig jaar gepubliceerd werd.

Want er blijken belangrijke mankementen uit deze literatuurstudies:

  • Cijfers spreken meestal over heel Vlaanderen, terwijl maar liefst 55% van de Vlaamse varkens en 37% van de Vlaamse kippen in West-Vlaanderen geconcentreerd zitten. Specifieke cijfers per provincie bestaan niet, maar de totale cijfers voor Vlaanderen zeggen niet noodzakelijk alles over de situatie in onze provincie.
  • Er zijn nergens meetpunten die gericht zijn op omwonenden van veeteeltbedrijven, zodat alle effecten beoordeeld worden op basis van modellen, maar niet van reële meetresultaten.
  • Als er al inschattingen zijn van gezondheidseffecten van een bepaalde stof of organisme, is dat niet het geval voor een gecombineerd effect van verschillende stoffen. En in de praktijk worden bewoners van een bepaald gebied altijd aan verschillende vervuilende stoffen blootgesteld. (Bijvoorbeeld de combinatie van fijn stof en ammoniak geeft een groter gezondheidseffect dan beide stoffen afzonderlijk.)

Er is dus inderdaad dringend meer onderzoek nodig, en we hopen dat het vervolgtraject dat de provincie voorziet op dat vlak stappen vooruit zet. Maar het is niet nodig om daarop te wachten om in te zien dat de veestapel in (West-)Vlaanderen beter afgebouwd wordt dan nog verder aan te groeien.

Bart Caron, Vlaams parlementslid & Maarten Tavernier, provincieraadslid

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012