Groen stelt provinciale subsidie voor voor Bioforum

21/12/2017 - Persmededeling provincieraadsfractie

De subsidies van vzw Bioforum worden voor 2018 door de Vlaamse overheid ingeperkt. Bioforum bundelt de krachten in de sector van de biolandbouw, om producenten en andere spelers in de keten sterker te maken, en zet in op sensibilisatie van de consument. Door deze ingreep zal de vzw noodgedwongen zijn activiteiten moeten beperken.

Nochtans biedt de biosector nog veel kansen, niet in het minst om familiale landbouwers een leefbaar inkomen te bieden en tegelijkertijd de duurzaamheid van onze landbouw te verhogen. Op aandringen van Groen zet de provincie West-Vlaanderen de voorbije jaren ook steeds sterker in op de biolandbouw. Groen stelt dan ook in de 1e budgetwijziging 2018 voor om een provinciale subsidie voor Bioforum te voorzien, naar analogie van andere Vlaamse of West-Vlaamse vzw's in de landbouwsector die provinciaal ondersteund worden. De voorgestelde 33.000 euro is 1/5 van de beperking van de middelen die de Vlaamse overheid voorziet in het budget voor 2018 tegenover 2017. Op die manier kan de vzw Bioforum de rol die de organisatie tot nu toe speelt in de biosector in onze provincie deels verderzetten. Als de andere provincies dit voorbeeld volgen, hoeft de inkrimping van de activiteiten niet te gebeuren.

Dit bedrag nemen we weg bij de vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen (TOW). Deze vzw is officieel in het leven geroepen om de ontsluiting van West-Vlaanderen op toeristisch vlak te stimuleren, maar in de praktijk om lage-kostenmaatschappijen op de regionale luchthaven van Oostende centen toe te stoppen. Maar de vzw leidt een slapend bestaan. Er wordt elk jaar 100.000 euro voorzien, maar meestal wordt hiervan niets uitgegeven. In deze legislatuur werd 1 keer een promotiecampagne gevoerd in Barcelona om toeristen naar hier te lokken, maar het succes daarvan was zeer mager.

Bovendien is promotie van toerisme in het buitenland een Vlaamse bevoegdheid, terwijl landbouw een heel belangrijke provinciaal beleidsdomein is. Dit bedrag kan dus veel beter nuttig besteed worden in de landbouwsector.

Herman Lodewyckx,
Alex Colpaert,
provincieraadsleden Groen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012