Geen 2 provinciedomeinen op 6 km van elkaar

28/11/2017 - Persmededeling provincieraadsfractie

In het budget 2018 van het provinciebestuur is een haalbaarheidsstudie opgenomen voor de uitbouw van de kleiputten in Egem (Pittem) tot provinciaal domein.

Voor Groen is dat een onlogische situatie. Het bestaande provinciaal domein 't Veld in Ardooie is slechts 6 km verwijderd van deze site. Met de fiets hooguit 20 minuten rijden van elkaar verwijderd. Een provinciedomein vervult een bovenlokale functie. Dat er 2 domeinen op zo'n korte afstand van elkaar zouden uitgebouwd worden, is dan ook helemaal niet logisch en zou een verspilling zijn van overheidsgeld.

Toen dit voor het eerst ter sprake kwam in een regiocommissie van de provincieraad in het voorjaar, kwamen er vanuit alle partijen kritische bedenkingen hierover. Maar toch zet de deputatie blijkbaar door met dit dossier. Er is nog geen beslissing tot een effectieve uitbouw van een domein, maar een studie betalen doe je uiteraard niet als je niet van plan bent om hier ook werk van te maken. Voor Groen is het veel logischer dat de eigenaar van de site verantwoordelijk is voor de nabestemming, zoals het ook in de milieuvergunningen opgenomen is. Er zijn voorbeelden van voormalige ontginningen met een hoge natuurwaarde, die daarom geen eigendom zijn van de overheid.

Als er al nood zou zijn aan een bijkomend provinciedomein, dan is een spreiding over de provincie belangrijk. Als er te weinig oppervlakte aan recreatiemogelijkheid is, is het veel efficiënter om in te zetten op het uitbreiden van domein 't Veld dan een volledig nieuw domein op te starten. Mocht in Egem een nieuw provinciedomein uitgebouwd worden, dan is er een groot risico dat de meest winnende partij niet de recreant, maar de eigenaar van de site is. De grote groeve die er op vandaag is, vraagt immers een actief waterbeheer, de realisatie van een nabestemming kost geld. Groen kan zich niet van de indruk ontdoen dat hier aangestuurd wordt op een situatie waar de lusten (winst) voor de eigenaar is, en de lasten (realisatie nabestemming) voor het provinciebestuur.

Provinciefractie Groen West-Vlaanderen
Maarten Tavernier
Gerda Schotte
Herman Lodewyckx
Alex Colpaert

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012