Beter 1 welzijnsproject in de hand, dan 10 bakstenen in de lucht

24/02/2017 - Persmededeling provincieraadsfractie

Groen wil deel van de miljoenen voor woonbeleid inzetten om kwalitatieve welzijnsprojecten nog te kunnen steunen.

De deputatie voorziet voor de periode 2017-2019 jaarlijks 3 miljoen euro voor het nieuwe woonbeleid. Door de verplichte afbouw van de activiteiten rond welzijn, wil de provincie zich meer toeleggen op het (grondgebonden) woonthema. En daar liggen inderdaad nog veel uitdagingen. In de voorliggende 'beleidsnota' blijft echter alles, behalve de voorziene budgetten, heel vaag. De plannen nemen eerder de vorm aan van intenties wat onderzocht zal worden om dan eventueel later een beleid te voeren en zijn nog ver van concreet.

Daarom pleit Groen om een deel van de beschikbare middelen anders in te zetten. Op 2 februari besliste de deputatie om het reglement voor welzijnsprojecten vervroegd stop te zetten en geen dossiers meer te behandelen. Het voorziene budget van 1,5 miljoen euro was reeds opgebruikt. Het is dan ook de laatste gelegenheid voor organisaties om subsidies voor welzijn van de provincie te krijgen, en daar werd massaal gebruik van gemaakt. Maar het plots stopzetten van een subsidiemogelijkheid die tot 15 maart voorzien was, is oneerlijk voor de organisaties die nog vergevorderde plannen hadden om een project in te dienen.

Met zo'n vage beleidsnota rond wonen, waarvoor nog regionale analyses moeten gemaakt worden die pas tegen de zomer verwacht worden, en nog veel studiewerk voordat een initiatief kan genomen worden, is het onmogelijk om in 2017 nog een budget van 3 miljoen euro nuttig te besteden. Heel wat organisaties waren nog aan het werk om tijdig een project in te dienen. Groen wil zoveel mogelijk van de kwalitatieve projecten de kans op een subsidie geven en iedereen een gelijke kans geven om hun voorstel te verdedigen. De oplossing ligt voor de hand: door een deel van de voorziene budgetten voor woonbeleid te verschuiven naar het subsidiereglement voor welzijn, kunnen nog heel wat projecten de verwachte steun krijgen.

Groen-fractie

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012