Actualiteitsdebat overstromingen: pak met betonstop en infiltratie ook oorzaken aan

22/06/2016 - Persmededeling provincieraadsfractie

Morgen, donderdag 23 juni is er een actualiteitsdebat over de overstromingen in de provincieraad. Groen roept op om verder te kijken dan de voorspelbare roep naar meer en grotere bufferbekkens of gecontroleerde overstromingsgebieden her en der in West-Vlaanderen.

De oorzaken van de wateroverlast, zoals de steeds voortschrijdende betonnering van Vlaanderen en de foute ruimtelijke keuzes die nog steeds gemaakt worden, worden daar niet mee aangepakt. Door de klimaatverandering, die er vandaag al voor zorgt dat 'uitzonderlijke' weersomstandigheden steeds frequenter voorkomen, zal dit enkel als gevolg hebben dat de frequentie van overstromingen beperkt wordt. Maar daarmee overstromingen vermijden is een illusie.

Groen pleit ervoor dat de provincie bij het bouwen en verbouwen veel meer stimuleert dat het regenwater via infiltratie ter plaatse kan blijven en in de grond kan sijpelen. Provincieraadslid Maarten Tavernier: "Nu wordt een provinciale kaart gehanteerd die een groot deel van West-Vlaanderen catalogeert als niet-infiltreerbaar gebied. Terwijl je bij kleinschalige bouwprojecten met enige creativiteit zonder problemen je regenwater ter plaatse kwijt kan. Maar het vraagt een mentaliteitswijziging, die nu niet gestimuleerd wordt."

Daarnaast moet de provincie volgens Groen vandaag al de betonstop op provinciaal niveau toepassen. Fractieleidster Gerda Schotte: "Ook het provinciale beleid op vlak van ruimtelijke ordening zit nog teveel vast in het klassieke denkpatroon van innemen van open ruimte terreinen voor verschillende behoeften, vraaggestuurd werken en veel te weinig inzetten op compact en multifunctioneel ruimtegebruik. Joke Schauvliege heeft dit principe al gelanceerd voor 2050, maar dat is veel te laat. De afbakening van het kleinstedelijk gebied van Tielt is een voorbeeld hoe het niet moet: er komt 60 ha industrieterrein bij tegenover 22 ha stadsrandbos en landschapspark. Bovendien hoort bij de industriezones een onteigeningsplan, wat een vlotte realisatie mogelijk maakt. Daar is geen spoor van te vinden bij de groene bestemmingen, dus dat zal wellicht een werk van lange adem worden."

Hopelijk hoeven we niet tot een volgende overstroming te wachten voordat deputé Naeyaert (waterbeheer) maar dus ook deputé De Block (ruimtelijke ordening) met deze maatregelen aan de slag gaan. De provincie heeft er zelf de sleutels voor in handen heeft.

Maarten Tavernier, provincieraadslid,
Gerda Schotte, fractieleidster

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012