Gouverneur niet consequent in politieke standpunten

21/12/2015 - Persmededeling provincieraadsfractie

In een mondelinge vraag op de provincieraad van maart wilde provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) gouverneur Carl Decaluwé overtuigen dat een pleidooi voor statiegeld op drankverpakkingen nodig was. De gouverneur had immers (heel terecht) vastgesteld dat West-Vlaanderen vuil was en dat wat tot dan toe gebeurde onvoldoende was om het probleem aan te pakken. Hij wilde de bestaande opruimacties en sensibilisatie aanvullen met een sterkere handhaving en een handhavingsdag voor zwerfvuil en sluikstorten organiseren. Groen stelde toen al dat het identificeren van de dader een groot probleem vormt bij meer sanctionerend optreden. Gezien we hiervan ook niet verwachten dat dit het wondermiddel is, pleit Groen voor het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen. Drankverpakkingen zijn goed voor 40% van het zwerfvuil, dus dat zou wel een groot verschil maken.

De gouverneur stelde toen dat hij als gouverneur geen politiek standpunt kon innemen. Met wat we recent hoorden, een eigenaardige uitspraak.

Maarten Tavernier: 'Wij stelden de afgelopen maanden vast dat dit principe blijkbaar voor andere thema's niet geldt. Toen de Vlaamse regering in september wilde besparen op de regionale berichtgeving bij Radio 2, was er luidkeels protest van de gouverneur(s). Begin deze maand pleitte gouverneur Decaluwé voor nultolerantie voor alcohol drinken en rijden, en het verlagen van de limiet naar 0,0 pro mille. Een politiek statement van formaat. De gouverneur mag zich wat Groen betreft zonder probleem mengen in maatschappelijke debatten, maar hij moet ons dan niet met een kluitje in het riet sturen door op onze vragen te antwoorden dat hij geen politiek standpunt inneemt.'

Groen wilde dan ook op de provincieraad vandaag een mondelinge vraag stellen over dit thema aan de gouverneur. Eens polsen naar hoeveel daders op de ondertussen voorbije handhavingsdag konden gesanctioneerd worden, want de cijfers hiervan zijn beperkt. Maar tegelijkertijd nog eens aankaarten dat er geen reden is waarom de gouverneur in de discussie over statiegeld op drankverpakkingen geen standpunt zou kunnen innemen, omdat dit voor andere thema's ook gebeurt.

De vraag werd echter geweigerd. Met een excuus, want hetzelfde argument kan je op veel vragen aan de gouverneur gebruiken die de afgelopen maanden wél konden gesteld worden. Maarten Tavernier: 'De gouverneur moet het absoluut niet met ons niet eens zijn, maar je in de ene politieke discussie volop mengen, en in de andere stellen dat er geen politieke standpunten worden ingenomen, is volgens ons op zijn minst inconsequent.'

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012