Enkel interesse in moties over geld

26/06/2015 - Persmededeling provincieraadsfractie

Gras met blikjeVandaag werden in de provincieraad 2 moties van Groen van de agenda gehaald. Nochtans werden deze vorige maand doorverwezen naar de deputatie om consensus te vinden. Maar blijkbaar was dat alleen maar een stukje toneel. Volgens de 1e deputé waren er 'onvoldoende elementen om tot een zinvolle aanbeveling te komen'. Volgens Groen een bijzonder flauw excuus om de echte reden te maskeren.

Maarten Tavernier verwoordde het zo: "Wat is hier eigenlijk het echte probleem? Mag een voorstel van de oppositie niet goedgekeurd worden? Mogen de meerderheidspartijen niet meer voor hun eigen mening uitkomen als ze niet op dezelfde golflengte zitten? Of zijn jullie bang om naar Vlaanderen toe een standpunt in te nemen en lopen jullie zo aan de leiband waar de NVA jullie graag ziet?"

De eerste motie ging over de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Naast Groen verklaarden vorige maand nog 2 andere partijen - CD&V en Sp.a - dat ze dit idee steunden. Van de partijen die wel opmerkingen hadden, was er niemand die ontkende dat zwerfvuil langs onze wegen een probleem is waarvoor het huidige beleid niet volstaat. We konden gisteren trouwens in de krant lezen dat minister Schauvliege een concreet scenario uitgepikt heeft en verder laat concretiseren. De Limburgse afvalintercommunale Limburg.net heeft er zelf een krantenadvertentie voor over om dit idee te steunen, in West-Vlaanderen durft de meerderheid nog geen motie te stemmen.

Dat er voor de poldergraslanden, het onderwerp van de 2e motie, geen consensus zou gevonden worden verrast minder. Er circuleerden sterk afgezwakte versies die niet meer pleitten voor bescherming, maar enkel nog over de timing van een beslissing. Maar zelfs een signaal aan de minister om tenminste snel tot een beslissing te komen en zo toch de procedure uit het decreet niet helemaal aan de laars te lappen, durft de meerderheid niet aan. Wellicht was de hoop dat er ondertussen een beslissing zou zijn, zodat een motie overbodig werd, maar de minister is dus nog trager dan verwacht.

Voor Groen geeft de provincieraad daarmee maar een pover beeld aan de West-Vlamingen. Maarten Tavernier: "De vele blikjes langs de weg, waarvoor de provinciale diensten sensibilisatiecampagnes organiseren en onze gouverneur de handhaving wil versterken, daar durft de meerderheid geen standpunt over innemen. Maar als het geld van de resocs* in het gedrang komt, dan kruipen jullie wel in de pen (cfr. provincieraad december). Willen we echt de indruk gevend dat we enkel interesse hebben in een motie als het gaat over centen van de eigen structuren? "

De meerderheid toont zo wellicht onbedoeld wat prioritair is: geld voor de eigen structuren staat hoger op het verlanglijstje dan maatschappelijke problemen zoals de preventie van zwerfvuil.

Maarten Tavernier, 0491/039928
provincieraadslid Groen

*Resoc= regionaal economisch en sociaal overlegcomité

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012