Groen versterkt handhavingsactie gouverneur rond zwerfvuil met motie voor statiegeld op drankverpakkingen

26/05/2015 - Persmededeling provincieraadsfractie

blikjeGouverneur Carl Decaluwé kondigde enkele weken geleden een provinciale handhavingsactie rond zwerfvuil aan. In 2015 zou dat de vorm aannemen van een handhavingsdag, in 2016 zou dat een week worden.

Groen volgt volmondig de analyse van de gouverneur dat West-Vlaanderen er op vele plaatsen vuil bij ligt, en dat de vele sensibilisatie-acties weinig zoden aan de dijk brengen.

Maar bij los zwerfvuil is het wel heel moeilijk om een dader te identificeren. Enkel een betrapping op heterdaad kan bij pakweg een weggegooid blikje een boete opleveren.

Vandaar dat Groen meer heil ziet in brongerichte maatregelen. De Vlaamse regering liet recent een studie uitvoeren over het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen. Zo'n maatregel zou er kunnen voor zorgen dat het zwerfvuil in ons straatbeeld sterk vermindert. Zo'n 40% van het volume aan zwerfvuil bestaat immers uit drankverpakkingen. Die blikjes en flesjes een waarde geven zal ervoor zorgen dat ze niet meer weggegooid worden, en waar dat nog het geval is, zullen ze vlug opgeraapt worden.

Die Vlaamse studie toonde aan dat de totale kostprijs voor het opruimen van zwerfvuil een kostprijs van 61,5 miljoen euro vertegenwoordigt of zo'n 9,6 euro per inwoner. Alvast een goed argument in deze tijden van besparingen. Er blijkt ook dat in de meeste scenario's de opbrengsten van een statiegeldsysteem volstaan voor het dekken van de kosten die ermee gepaard gaan. Een statiegeldsysteem bestaat reeds in landen als Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland.

Een beslissing van de Vlaamse regering om statiegeld voor drankverpakkingen in te voeren is er nog niet, maar verschillende steden en gemeentes zijn vragende partij om dit in te voeren omwille van het positief effect dat dit zou hebben op het zwerfvuilprobleem.

Wij hopen dat de West-Vlaamse provincieraad zich hiervoor ook uitspreekt. Groen dient donderdag in de West-Vlaamse provincieraad een motie in om aan te dringen bij de Vlaamse regering om een statiegeldsysteem in te voeren.

Maarten Tavernier,
provincieraadslid

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012