Groen kritisch over 'corporate hospitality' in Natuurcentrum Zwin

26/02/2015 - Persmededeling provincieraadsfractie

Het Zwin"Natuur dient voor Groen niet als decor voor bedrijfs- of andere feestjes allerhande"

Vandaag werd op de provincieraad een recht van opstal behandeld tussen het Agentschap Natuur en Bos en de provincie over de uitbating van het kijkcentrum bij de nieuwe gebouwen in het Zwin. Het is een uitvloeisel van een eerdere algemene overeenkomst over de samenwerking tussen beide partners voor de investeringen in en exploitatie van het Zwin Natuurcentrum (2011).

Positief is alvast dat er geen sprake meer is van logement, wat in de oorspronkelijke plannen wel nog de bedoeling was. Groen was destijds de enige partij in de provincieraad die hier niet voor te vinden was.

Maar minder positief is dat onder het begrip 'corporate hospitality' de deur wagenwijd opengezet wordt voor een commerciële exploitatie van het kijkcentrum voor evenementen die weinig met natuur van doen hebben. Anders dan in de provinciale domeinen, waar de infrastructuur enkel verhuurd wordt in functie van activiteiten in het domein, is het hier de bedoeling van het ANB om winst te maken met verhuur van de accommodatie. Het kijkcentrum wordt dan ook een exclusieve locatie met een panoramisch zicht over de Zwinvlakte. Maar natuur dient voor Groen niet als decor voor bedrijfs- of andere feestjes allerhande. Behalve een verwijzing in de algemene overeenkomst dat er geen hinder mag zijn voor de natuur, is er in het recht van opstal geen enkele beperking opgenomen over deze commerciële uitbating. De term 'corporate hospitality' wordt ook niet omschreven.

Voor Groen zijn er dan ook onvoldoende garanties in deze overeenkomst dat deze uitbating geen impact zal hebben op de unieke natuurwaarden in het Zwin.

Maarten Tavernier
provincieraadslid

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012