Provincie bespaart helemaal niets

20/11/2014 - Persmededeling provincieraadsfractie

geldBij de voorstelling van het budget 2015 presenteerde de deputatie een besparing van 2% op de werkingskosten als een van de ingrepen om het geslonken budget onder controle te houden. Groen ging op zoek naar deze besparingen, maar deze bleken onbestaande.

Integendeel, het exploitatiebudget stijgt van bijna 152 miljoen naar een kleine 159 miljoen euro. Geen 2% minder dus, maar 4,6% meer. Enkel in de beleidsdomeinen 'budget en administratieve beroepen' en 'externe relaties en noord-zuid' is er een daling in absolute cijfers tegenover 2014.

Uit de commissiebesprekingen bleek dat de deputatie een wel erg creatieve definitie van 'besparen' hanteert. Er werd 2% weggeknipt uit de voorstellen die door de diensten ingediend werden. Maar er wordt in 2015 7 miljoen meer begroot dan voorzien voor 2014, en 4 miljoen meer dan oorspronkelijk voorzien in het meerjarenplan 2014-2019. De enige ingreep die dus wel overblijft om het wegvallen van het provinciefonds op te vangen, is het spreiden van investeringen in de tijd.

Eens te meer is dit een gemiste kans om de eigen werking kritisch te bekijken. Nochtans zijn er heel wat mogelijkheden om zuiniger met de centen van de belastingbetaler om te gaan: de cateringkosten lagen al meer dan eens onder vuur, er worden netwerkactiviteiten georganiseerd die inhoudelijk weinig op het lijf hebben, maar wel gepaard gaan met een receptie; het in de kijker stellen van het provinciebestuur slorpt heel wat middelen op, terwijl reclame maken voor zichzelf geen kerntaak is van een overheid; bij nieuwe infrastructuur wordt niet op een euro gekeken als het op 'uitstraling' aankomt,...

Het West-Vlaamse provinciebestuur bevestigt daarmee dat er inderdaad nog heel wat 'vet op de soep zit'. We hoeven dan ook helemaal niet verwonderd te zijn als de Vlaamse Regering verder snoeit in de middelen die naar de provincies gaan.

Maarten Tavernier, provincieraadslid
Gerda Schotte, fractieleidster

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012