Provincies in Vlaams regeerakkoord: 'Provincie moet ook in eigen boezem kijken'

01/10/2014 - Persmededeling provincieraadsfractie

Vlaanderen - West-VlaanderenMorgen debatteert de provincieraad over de afslanking van de provincies die in het Vlaams regeerakkoord opgenomen is. Dat is een compromis geworden: N-VA wil de afschaffing van de provincies, CD&V niet. Het resultaat is een rommeltje dat tot chaos en slecht bestuur zal leiden, zowel op bestuursvlak als op vlak van personeel en middelen. Dat is niet de visie van Groen, die de provincies eveneens wil afschaffen, maar een beter bovenlokaal bestuur in de plaats wil. Maar Groen vindt dat de provincie ook in eigen boezem moet kijken.

Gerda Schotte schetst de visie van Groen over de provincies: "Groen wil de bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen tegengaan en pleit voor een effectief, efficiënt en zuinig bovenlokaal beleidsniveau. Volgens Groen blijft een bestuursniveau tussen gemeenten en steden enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds nodig. Daarom willen wij de provincies vervangen door stads- en streekgewesten, die op termijn ook de huidige intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opslorpen. De overgang moet via een doordacht en organisch transitieproces gebeuren. Dit zijn niet de uitgangspunten van het huidige regeerakkoord."

Het Vlaams regeerakkoord bouwt de provincies af zonder volwaardig alternatief voor de bovenlokale uitdagingen. Zomaar provinciale taken toewijzen aan lokale besturen of Vlaanderen zal niet werken. Al door de vorige 'interne staatshervorming' vallen heel wat initiatieven tussen wal en schip: te groot voor 1 gemeente of stad, te klein voor Vlaanderen. Vlaanderen trok wel het budget naar zich toe maar nam de taken niet over. Deze tendens verder doortrekken gaat ten koste van kwetsbare groepen en initiatieven. Zo worden bijvoorbeeld projecten voor daklozenopvang gefinancierd door de provincies. Nu al worden we elke winter geconfronteerd met het plaatstekort in deze sector.

De onzekerheid die het regeerakkoord teweegbrengt weegt niet alleen zwaar op de provincies, maar ook op heel wat organisaties die door de provincie ondersteund worden en bij de gebruikers van allerhande provinciale infrastructuur. Overdrachten van bevoegdheden vragen veel voorbereiding, terwijl de financiële maatregelen (zoals afschaffen provinciefonds) snel ingevoerd worden. Daardoor worden de provincies financieel gekortwiekt om hun lopende engagementen te kunnen afwerken. Vlaanderen realiseert hier een besparing zonder visie op de goede werking van de overheid.

Maar voor de provincieraadsfractie van Groen is het ook hoog tijd dat de provincie eens in eigen boezem kijkt, want misschien is het niet zo verbazingwekkend dat de Vlaamse regering de provincies wil afslanken. Provincieraadslid Maarten Tavernier: "De provincies staan al een tijdje onder vuur en reageren daarop door zichzelf te manifesteren. Als er een gebouw gezet wordt, kijken we niet op een euro meer of minder, denken we maar aan het bezoekerscentrum het Zwin en aan de duiktoren in Zwevegem. Dat geeft inderdaad de indruk dat er nog 'vet op de soep' zit. Groen heeft ook al eerder commentaar geleverd op de vele vertegenwoordigers in allerhande organen waar de provincie weinig te zoeken heeft. Maar wie blijft zitten in structuren waar we niet direct een inhoudelijke link mee hebben, moet niet verwonderd zijn dat iemand anders daar iets aan doet. De meerderheid reageert hevig verontwaardigd over de besparingen die Vlaanderen op kap van de provincies realiseert en die 'de West-Vlamingen zullen voelen', maar het blijft in de provincieraad heel moeilijk om een discussie te voeren over besparingen op onze eigen werking. Gemiste kansen om zonder verplichting wél in de goede richting te evolueren."

Maarten Tavernier, provincieraadslid,
Gerda Schotte, fractieleidster

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012