Gouverneur wacht al 2 jaar op info over gevangenis Brugge

07/09/2014 - Persmededeling provincieraadsfractie

In zijn jaarverslag 2013 moet gouverneur Decaluwé al voor het tweede jaar op rij schrijven dat de noodzakelijke informatie om een noodplan op te maken voor de Brugse gevangenis ontbreekt. Dit moet aangeleverd worden door het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen, maar laat ondanks herhaald aandringen op zich wachten.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) schetst de problematiek: 'De provinciegouverneur is bevoegd voor de opmaak van noodplannen. Er worden specifieke plannen (Bijzondere Nood- en InterventiePlannen) gemaakt voor specifieke risicosituaties. Omwille van het risico op incidenten is het ook de bedoeling om dit te doen voor het Brugse gevangeniscomplex. De opmaak hiervan werd opgestart in 2012. Reeds vorig jaar vroeg Groen naar de eigenaardige situatie dat de gouverneur (o.a. verantwoordelijk voor federale materies) van zijn collega's die eveneens onder federale bevoegdheid (justitie) vallen niet de nodige informatie doorkrijgt daarvoor. Uit het jaarverslag voor 2013, gisteren gepresenteerd in de provincieraadscommissie, bleek dat de situatie op vandaag nog steeds onveranderd gebleven is.'

Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) vult aan: 'Ook in de Kamer werd in vorig jaar de minister van Justitie Annemie Turtelboom hierover aan de tand gevoeld. Ze schermde met de vertrouwelijkheid van de informatie, maar ging niet in op de cruciale vraag waarom het zo lang moet duren om de nodige informatie aan de provinciegouverneur aan te leveren. Volgens de minister moesten enkel nog de procedures voor een externe evacuatie vastgelegd worden, maar we moeten vaststellen dat een jaar later nog geen stap vooruit is gezet.'

Het Brugse provincieraadslid Gerda Schotte vindt de situatie ongehoord: 'In het Brugs Penitentiair Complex zitten maar liefst 800 gevangenen, waaronder zeer veel zware criminelen en zelfs een afdeling Hoge Veiligheid. In een noodsituatie wordt een grote inzet van middelen en personeel verwacht, onder provinciale of zelfs federale coördinatie. Dat het noodplan niet kan afgewerkt worden door het ontbreken van gegevens vanuit de gevangenisdirectie, is onbegrijpelijk. Wie hiervoor verantwoordelijk is, neemt grote risico's.'

Groen roept dan ook het gevangeniswezen op om hiervan een prioriteit te maken. Anders moet de gouverneur in het jaarverslag 2014 nogmaals in herhaling vallen.

Maarten Tavernier & Gerda Schotte
provincieraadsleden Groen

Stefaan Van Hecke
federaal Volksvertegenwoordiger

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012