Afschaffen provincies populairder dan afschaffen zitpenning

04/07/2014 - Persmededeling provincieraadsfractie

Zoals verwacht verwierp de provincieraad vandaag het Groen-voorstel over een besparing op de werkingskosten voor de provincieraad. Groen stemde voor, enkel NVA onthield zich, de andere partijen stemden tegen.

De eerste editie van het besparingsvoorstel voor de werking van de provincieraad dateert reeds van december vorig jaar, in de nasleep van de budgetbesprekingen. De motivatie voor dit voorstel was het feit dat het budget van de provincie gedaald was, enerzijds door de interne staatshervorming, anderzijds door het knippen in het provinciefonds door de Vlaamse regering. Alle diensten van het provinciebestuur moesten daarom besparen in hun werkingskosten. Groen vond en vindt het dan ook niet meer dan logisch dat ook de provincieraad zelf kritisch kijkt naar de eigen werking.

Dat voorstel maakte veel reacties los. Groen heeft toen het voorstel ingetrokken om het overleg tussen de fracties in het bureau een kans te geven. Er is ondertussen meer dan een half jaar overgegaan, helaas zonder bevredigend resultaat. Het enige onderdeel dat door het bureau positief onthaald is, is om de rede van de gouverneur niet meer op een afzonderlijk moment te houden, maar op dezelfde dag als de normale provincieraad, waardoor alvast 1 zitpenning wordt uitgespaard.

Omdat we vinden dat het tijd wordt dat de partijen kleur bekennen over dit thema, besliste Groen om een sterk aangepast en beperkter voorstel opnieuw aan de provincieraad voor te leggen, goed voor een besparing van &eur; 50.000 in plaats van de eerste &eur;130.000. Het voorstel spitst zich toe op de extra's die een beperkt aantal raadsleden genieten (naar analogie van de ingrepen in de nationale parlementen).

Groen blijft de dubbele zitpenningen voor de leden van het bureau in vraag stellen. Groen ziet geen enkele objectieve reden waarom het bijwonen van een vergadering van het bureau 400 in plaats van 200 euro zou moeten opleveren. Voor de voorzitters van de commissies wordt een halvering van de extra vergoeding voorzien, gezien de bijkomende werklast voor het voorzitten van een commissie beperkt is. Het inhoudelijke werk en toelichting wordt geleverd door een ambtenaar of door de deputé. Het aantal vergaderingen kan nog beperkt worden door de voorziene verenigde commissie voor het jaarverslag vd gouverneur te koppelen aan een andere bijeenkomst.

Op die manier worden de 'gewone' provincieraadsleden, over wie een grote bezorgdheid is in de provincieraad, volledig ontzien, maar wordt toch nog een aanzienlijk bedrag van 50.000 euro op jaarbasis bespaard op de werkingskosten van de provincieraad. Helaas willen de andere fracties daar liever geen publieke discussie over.

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012