Onze West-Vlamingen op de Europese lijst

21/05/2014 - Persmededeling

In een provincie die van oudsher internationaal denkt (denk maar aan onze havens, de Eurometropool, Lille, Kortrijk, Tournai, onze toeristische aantrekkingspolen,....) is het belangrijk mee vorm te geven aan Europa.
Een Europa waar grensoverschrijdende samenwerking iedereen versterkt. Waar duurzame landbouw en visserij worden ondersteund. Een sociaal Europa waar elke Europeaan bescherming geniet in plaats van elkaars lonen neerwaarts te beconcurreren.
Onze West-Vlaamse kandidaten maken de keuzen voor een sterk, eerlijk, democratisch en sociaal Europa. Want ook in Europa doen we samen beter.

Sammy Roelant
5de plaats Europees Parlement
Als opvoeder in het bijzonder onderwijs beseft Sammy maar al te goed dat Europa voor de nodige druk zorgt op het beleid rond mensen met een beperking en bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen verschillende veroordelingen tonen dat Vlaanderen nog een lange weg te gaan heeft op dit vlak. Een sterke Europese rol is de beste garantie voor onze zwaksten.
Als fractieleider in de Brugse gemeenteraad doet Sammy op een constructieve en inventieve manier aan politiek. Onder meer rond erfgoed, duurzame visserij, jongeren en woonbeleid liet hij zich opmerken.
Sammy is een verwoed blogger rond filosofische en sociale thema's. Hij is ook actief binnen de vrijzinnige gemeenschap.

Collins Nweke
11de plaats Europees Parlement
Als Europeaan van Afrikaanse afkomst en consultant in duurzame ontwikkeling ervart Collins het Europees verhaal als een beschermend project en de best geslaagde oefening in conflictpreventie ooit. Europa staat ongetwijfelt op de helling. Sterke bijsturingen van het Europees project moet dan ook een topprioriteit zijn. Daar heb je een divers maar gedreven ploeg voor nodig; een nieuwe Europa met een andere economisch model.
Als gemeenteraadslid in Oostende laat Collins zich horen onder meer rond het sociaal beleid, diversiteitsbeleid, internationale samenwerking en de economie. Hij vindt dat eenzijdig financieële beleidsvormingen die zich enkel op besparing richt niet meer aanvaardbaar is. Een faire, sociaal Europa creëert het best mogelijkheden voor de toekomstige generaties door slimme investeringen in groene banen en de groene economie.

Philippe Avijn
5de opvolger Europees Parlement
Een democratischer, socialer, groener en vredevoller Europa. Daar gaat Philippe voor. Niet voor een Europa dat louter blind bespaart, weél voor een Europa dat gericht investeert in sectoren die jobs creeëren en de klimaatverandering afremmen. Ik wil een transparant Europa los van machtige lobbygroepen, een Europa op mensenmaat. Kritisch maar constructief aan politiek doen voor een ander Europa, met meer aandacht voor het sociale en het ecologische, en minder ongelijkheid en armoede. Voor een Europa met minder markt en munt en meer mens en milieu. Met uw steun kunnen wij een socialer eén groener Europa vormgeven.

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012