Nieuw voorstel Groen voor besparing werkingskosten provincieraad

21/05/2014 - Persmededeling provincieraadsfractie

In december vorig jaar diende de Groen-fractie een besparingsvoorstel in voor de werking van de provincieraad. Omwille van de interne staatshervorming en het knippen in het provinciefonds door de Vlaamse regering moesten alle provinciediensten besparen in hun werkingskosten. Groen vond en vindt het niet meer dan logisch dat ook de provincieraad zelf kritisch zou kijken naar de eigen werking. We dienden een besparingsvoorstel in dat goed was voor een bedrag van zowat € 130.000.

Na de nodige commotie werd het voorstel ingetrokken om het overleg tussen de verschillende fracties in het bureau een kans te geven. Na 5 maanden is er een 'resultaat', of beter gezegd een miniresultaatje: vanaf 2015 (inderdaad, nog niet eens vanaf dit jaar) zou de rede van de gouverneur op dezelfde dag zal vallen als de provincieraad en wordt er zo 1 zitpenning uitgespaard. Over de rest luidt de conclusie 'dat er geen consensus is'.

Groen schat dat dit amper een bedrag van 10.000 euro zal uitsparen. Dat vinden we ruim onvoldoende en we komen donderdag dan ook met een nieuw voorstel naar de raad. Provincieraads-lid Maarten Tavernier (Groen): 'Het voorstel werd aangepast aan de reacties die we kregen en waaruit een grote bezorgdheid blijkt over wat men het 'statuut van het gewone provincieraadslid' noemt. Daarom werden de aanpassingen gemilderd en toegespitst (naar analogie van de ingrepen in de nationale parlementen) op de extra's die een beperkt aantal raadsleden genieten.'

Wij blijven de dubbele zitpenningen voor de leden van het bureau in vraag stellen. Niemand kan een objectieve reden geven waarom het bijwonen van een vergadering van het bureau (dit orgaan regelt de praktische zaken voor de vergaderingen van het provincieraad, er is een maandelijkse vergadering die zo'n anderhalf uur duurt) 400 in plaats van 200 euro verdient, terwijl er geen grotere werklast of tijdsbesteding is vergeleken met andere vergaderingen. Dit alleen is al goed voor een mooie besparing opleveren van zo'n 30.000 euro.

Voor de voorzitters van de commissies voorzien we een halvering van de extra vergoeding die daarvoor toegekend wordt. De bijkomende werklast voor het voorzitten van een commissie is immers beperkt. Het inhoudelijke werk wordt geleverd door een ambtenaar of door de deputé.

Het aantal vergaderingen kan, naast de rede vd gouverneur, nog beperkt worden door de voorziene verenigde commissie voor het jaarverslag van de gouverneur te koppelen aan een andere bijeenkomst.

Fractieleidster Gerda Schotte concludeert: 'Op die manier worden de 'gewone' provincieraadsleden, over wie een grote bezorgdheid is, ontzien, maar wordt toch nog een aanzienlijk bedrag van 50.000 euro op jaarbasis bespaard op de werkingskosten van de provincieraad. Wij denken dat dit een heel evenwichtig voorstel is en we hopen dan ook dat ook de andere fracties dit willen steunen.'

Maarten Tavernier, provincieraadslid

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012