Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte

25/04/2014 - Persmededeling

Groen West-Vlaanderen voert vandaag in Kortrijk actie voor het versterken van de West-Vlaamse open ruimte. Onder impuls van de lijsttrekkers Bart Caron en Wouter De Vriendt trekken ze aan de alarmbel en schuiven ze een beter ruimtelijk beleid naar voor. Zuinig en intensief ruimtegebruik zijn hierbij de kernbegrippen. Met Marleen Ryelandt, op de tweede plaats op de Vlaamse lijst, heeft Groen ook een experte in deze materie op een strijdplaats staan.

Verschillende organisaties (KULeuven, Natuurpunt,...) trokken recent aan de alarmbel rond de druk op de open ruimte en de suburbanisatie in Vlaanderen. De afgelopen maanden werkte Groen een nieuwe visie op ruimte in West-Vlaanderen uit. "Terwijl we halverwege de jaren '70, naargelang de meetmethode, nog aan een 10 tot 15% verharde oppervlakte zaten, zal tegen 2050 40% van onze provincie verhard zijn. Vandaag is 25% van West-Vlaanderen verhard. We moeten het beleid van richting veranderen", zegt Bart Caron, lijsttrekker Vlaams Parlement.

Een ander beleid kan en moet volgens Groen. Vandaag zien we een sterke toename van industriezones, zorgt de woningbouw voor een steeds grotere druk en leidt de open ruimte onder steeds grotere (wegen)infrastructuur. "Dit moet aangepakt worden", vindt Wouter De Vriendt, lijsttrekker voor de Kamer: "maar niet uit nostalgische overwegingen. We steunen onze oproep uit fundamenteel rationele overwegingen. Het gaat om ademruimte, om voedselproductie, om waterhuishouding en om verstandig energieverbruik. Alle onderzoek leert dat open ruimte belangrijk is voor ons welzijn èn onze welvaart."

Marleen Ryelandt ziet alternatieven: "Stellen dat er in West-Vlaanderen niet meer mag worden gebouwd, of een halt toeroepen aan bedrijvigheid en investeringen, is niet enkel onrealistisch; het is ook niet wenselijk. Anderzijds kunnen we onmogelijk verder open ruimte inpalmen zoals we het de voorbije decennia hebben gedaan. Daarom pleit Groen voor een verstandige ruimtelijke ordening. Zuinig en intensief met ruimte omgaan zijn hierbij de kernbegrippen. Bovendien moeten we rekening houden met regionale verschillen."

Groen schuift hiervoor een concreet plan naar voor dat het in de volgende Vlaamse regering mee wil helpen realiseren. Nieuwe woonvormen en efficiënt ingerichte bedrijventerreinen moeten gestimuleerd worden. Natuurgebied en kwalitatieve landbouwgrond worden versterkt. De stedelijke ontwikkeling wordt versterkt en het platteland wordt opgewaardeerd in plaats van versnipperd.

Meer info: Lees de volledige persnota en de flyer

Actie Groen

Bart Caron en Wouter De Vriendt

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012