Mobiliteit in West-Vlaanderen ondergeschikt aan politiek spel

28/03/2014 - Persmededeling provincieraadsfractie

De provincieraad debatteerde vandaag over het thema mobiliteit. De aanleiding hiervan was de roadshow vorige week waarbij de NMBS haar nieuwe vervoersplan kwam voorstellen. Daarin staan een aantal ingrepen die de snelheid en het aanbod voor de reizigers vanuit West-Vlaanderen beperken. En dat terwijl de vervoersmogelijkheden in onze perifere provincie al niet erg uitgebreid zijn.

Ook de Lijn gaat dezelfde richting uit. De topman pleitte er recent voor om meer in te zetten op de grote vervoersassen naar en tussen de kernen. Wie op het platteland woont, en die mensen zijn in West-Vlaanderen talrijk, dreigt daar de dupe van te worden.

De NVA diende een motie in naar de federale en Vlaamse overheid om deze situatie aan te klagen.

Er bleek uit het debat een grote eensgezindheid over de partijgrenzen heen over deze problematiek en over het feit dat een krachtig signaal moet gegeven worden aan de federale overheid, NMBS en ook De Lijn om meer in te zetten op het aanbod in de meer landelijke gebieden in plaats van hierin te snoeien. Dat is zowel vanuit sociaal, ecologisch als economisch oogpunt onaanvaardbaar. In het streekpact voor de Westhoek, dat ook vandaag op de agenda van de provincieraad staat, komt dit overduidelijk tot uiting.

Toch deed de deputatie er alles aan om het initiatief bij zichzelf te houden. In plaats van te kiezen voor een unaniem door de provincieraad gesteunde motie ('maar' een papiertje, volgens député Deblock), zal de deputatie een brief schrijven (inderdaad, u leest het goed) en een onderhoud vragen aan Jo Cornu, CEO van de NMBS.

Voor Groen is er geen reden om de eensgezindheid die er in de provincieraad is niet in te zetten om een krachtig signaal te geven. Maar blijkbaar is bij de meerderheid de bezorgdheid over de mobiliteit van de West-Vlamingen kleiner dan de bezorgdheid dat een initiatief van de NVA tot een concreet resultaat zou leiden.

Herman Lodewijckx,
provincieraadslid Groen

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012