Landbouw, natuur en erfgoed: de troeven van de Westhoek

11/02/2014 - Persmededeling

Onder de dramatische titel "Hypotheek op het buitengebied. Grondroof door verschillende overheden in het Ieperse buitengebied verstikt jonge, familiale landbouwers in deze regio" roffelt het ABS (Algemeen Boerensydicaat) de trom.

Groen staat voor het harmonieus samengaan van landbouw, natuur, wonen en ondernemen. En daarbij wil de partij vertrekken van de potenties van de streek. Daar hoort zeker ook de landbouw bij. De Westhoek is de streek met het grootste areaal aan landbouwgrond van Vlaanderen. De afbakening van landbouwgrond, de zogenaamde AGNAS, is volop bezig. Groen steunt de vastlegging van landbouwgronden. Dat kadert in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaart voor landbouw, natuur en bos.

Maar de Westhoek is nu eenmaal ook de streek met een oorlogsverleden. Honderd jaar na de Groote Oorlog, wordt deze oorlog de volgende jaren herdacht. De streek is bezaaid met oorlogsrelicten, monumenten en oorlogskerkhoven. Het spreekt vanzelf dat we deze in ere houden, al is het maar uit eerbied voor de duizenden soldaten die er gesneuveld zijn. Maar ze maken ook onlosmakelijk deel uit van het landschap.

Groen betreurt dat de Vlaamse regering terug komt op haar plannen om de hele frontstreek voor te dragen als Unesco-werelderfgoed. Enkel een aantal relicten en lieux de mémoires zullen worden beschermd en voorgedragen. Dat betekent voor Groen niet dat een Unesco-erkenning de leefbaarheid en de ontwikkeling van de Westhoek in de weg mag staan.

Daarnaast is het de bedoeling om in de regio 1.000 hectare landbouwgrond aan de zuidelijke Ieperboog als natuurgebied in te kleuren. De landbouwsector protesteerde tegen deze plannen. Toch is rekening gehouden met voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande landbouwbedrijfszetels. In feite gaat het om bosuitbreiding (300-420 ha), met creatie van twee grote boshabitatkernen van ongeveer 300 ha in deelgebieden Palingbeek-Vierlingen-Gasthuisbossen en Kemmelberg-Monteberg-Rodeberg; schraal hooiland, ruigtes, herstel bocagelandschap en het verbeteren van de waterkwaliteit van beken en bronnen. Het moet niet altijd problematisch verlopen. Vandaag zijn er reeds 15 landbouwers die een overeenkomst hebben met Natuurpunt in functie van begrazing van natuurgebied. Samenwerking komt iedereen ten goede.

Het landbouwbeleid van CD&V en N-VA wurgt de boer. De Vlaamse regering, geruggesteund door het Europees landbouwbeleid, bevoordeligt grootschalige landbouw, ten nadele van de familiale landbouw. Daardoor staat de landbouw het water aan de lippen.

"Er leeft nog altijd hetzelfde misverstand - een vooroordeel - alsof erfgoed economische ontwikkeling zou tegengaan en bemoeilijken. Dat is niet zo," aldus Bart Caron, Vlaams Parlementslid voor Groen. "Het is jammer en cynisch om te moeten zeggen, maar vandaag is net het oorlogserfgoed de grote toeristische troef van dezelfde Westhoek, samen met het landschap. Ze gaan onvermijdelijk samen. We moeten van dat misverstand af."

"Laat ons van ons mooie landschap en de open ruimte een troef maken voor de verdere toeristische en recreatieve ontwikkeling van de Westhoek", aldus Alex Colpaert, provincieraadslid voor Groen. "Dat vereist het harmonieus samengaan van natuur en landbouw. De Westhoek moet geen verstedelijkt gebied worden, noch een grootschalige landbouwindustrie. Ook na 2018 moet de Westhoek een verademing blijven bieden aan de vele bezoekers die rust zoeken in deze jachtige tijd."

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger
Alex Colpaert, provincieraadslid

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012