Spoorverbinding Duinkerken-De Panne moet blijven

28/01/2014 - Persmededeling

De beslissing van Infrabel om de wissels van de verbinding tussen De Panne en Duinkerke te ontmantelen is voor Groen West-Vlaanderen een onverstandige daad. Deze historische spoorlijn die indertijd Duinkerke verbond met het Ruhrgebied dreigt hiermee definitief opgegeven te worden. Nochtans zijn er zowel vragende partijen in de Noord-Franse regio als in de provincie West-Vlaanderen. Dat is gebleken tijdens een ontmoeting van de actiegroep Trekhaak 73 in Duinkerke vorige zaterdag in aanwezigheid van parlementairen en raadsleden uit West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais. We vernamen er ook dat het spoor Calais - Duinkerken vernieuwd wordt.
Ook al is de spoorlijn lange tijd niet meer geregeld gebruikt, ze dient nog steeds als reserve om treinen om te leiden die wegens hinder niet via Lille-Kortrijk kunnen rijden.

De spoorlijn is zowel vanuit toeristisch, als vanuit economisch en ecologisch belang.
"In het licht van de komende herdenking van WO I zouden heel wat toeristen deze spoorweg opnieuw willen gebruiken omdat deze lijn diende voor het goederen- en troepentransport naar het front en voor de afvoer van de gewonden" aldus Herman Lodewyckx, provincieraadslid. "Daarnaast is er ook de aandacht in de regionale streekpacten in het zuiden van de provincie die aandacht vragen voor het grensoverschrijdend verkeer voor werknemers, bedrijven en studenten. Moeten die allemaal per auto komen?"

Maar wie de lange rijen vrachtwagens op de E 40 ziet, ziet meteen ook de kans om de hoeveelheid fijn stof terug te dringen langs deze autosnelweg door heel wat goederentransport via het spoor tot in Antwerpen of zelfs het Ruhrgebied te leiden. "Minder vrachtwagens op de baan zou ook tot minder kankerdoden en slachtoffers van hart- en longziektes kunnen leiden" vult Wouter De Vriendt, volksvertegenwoordiger in de kamer voor Groen.

"Als raadsleden van Groen betreuren we het dan ook dat in een groeiend grenzenoverschrijdend Europa, de milieuvriendelijke alternatieven de duimen moeten leggen voor de auto, het beton en het asfalt, daar waar de ecologische alternatieven nog steeds beschikbaar zijn. Zaterdag werd immers aangetoond dat de belangrijke wissel in Adinkerke nog perfect werkte om treinen uit Frankrijk te ontvangen." aldus Herman Lodewyckx.

We roepen dan ook alle streekparlementairen en provincieraadsleden op om te protesteren bij Infrabel en de bevoegde overheden om deze situatie ongedaan te maken en de kansen op dit spoorvervoer open te houden.

Wouter De Vriendt, volksvertegenwoordiger voor Groen
Herman Lodewyckx, provincieraadslid voor Groen

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012