Te weinig middelen voor De Lijn ten koste van openbaar vervoer op het West-Vlaams platteland?

20/01/2014 - Persmededeling

"Het kan niet dat mensen die op het platteland wonen, niet meer zeker kunnen zijn van voldoende openbaar vervoer omdat de Vlaamse regering en mobiliteitsminister Hilde Crevits systematisch De Lijn te weinig middelen toekennen," stelt voorzitter Wouter Van Besien. Het is totaal ongepast om in dit dossier een strijd tussen stad en platteland te organiseren.

"Door de zeer zwakke dienstverlening in de uithoeken van West-Vlaanderen zijn zeer veel mensen aangewezen op de auto. Waardoor de files groeien. En mensen die zich geen auto kunnen permitteren, blijven simpelweg in de kou," aldus Bart Caron.


"De cri de coeur van de Lijn-topman Roger Kesteloot is tekenend voor het beleid van de Vlaamse regering en mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) op vlak van mobiliteit," aldus Bart Caron. "Jaar na jaar ontvangt De Lijn te weinig middelen om te kunnen voldoen aan haar opdracht: de Vlaming een alternatief bieden op het wagenverkeer. Het is duidelijk dat openbaar vervoer voor minister Crevits minder belangrijk is dan het aanleggen van nieuwe wegen en verbreden van autosnelwegen. Hiermee doet ze de Vlaming dubbel tekort: haar beleid zorgt voor meer fijn stof en dus een grotere impact op onze gezondheid en ze ontneemt duizenden Vlamingen de kans om zich vlot te kunnen verplaatsen."

Voor Groen geldt dat iedereen recht heeft op openbaar vervoer, ook de mensen die op het platteland wonen. Vlaams parlementslid Bart Caron: "Het openbaar vervoer in landelijke gebieden van West-Vlaanderen, en zeker in de Westhoek, is nu al zeer zwak uitgebouwd," aldus Vlaams parlementslid Bart Caron. "Wij pleiten voor hogere frequenties, maar niet noodzakelijk steeds bediend door grote autobussen; dat kunnen ook kleine busjes zijn, meer belbussen. En 's avonds zelfs taxidiensten georganiseerd in overleg met en tegen het tarief van De Lijn."

Door de zeer zwakke dienstverlening in de uithoeken van West-Vlaanderen zijn zeer veel mensen aangewezen op de auto. Waardoor de files groeien. En mensen die zich geen auto kunnen permitteren, blijven simpelweg in de kou.

"We moeten erover waken dat de scholen, ziekenhuizen, bedrijven, kantoren en andere werkplekken in de Westhoek steeds vlot bediend worden op de gepaste uren, om er dus op tijd te kunnen zijn en nadien terug naar huis te gaan. In het bijzonder moeten de verbindingen met de treinstations verzekerd worden op regelmatige basis."

"Daarnaast moeten mensen ook vlot tot bij een bushalte geraken. Zo stelt Groen voor om bushaltes uit te rusten met degelijke fietsstallingen om de aansluiting met ver afgelegen woningen te verzekeren," vult Bart Caron aan.

"Ook de buslijn naar Zeeuws-Vlaanderen moet goed uitgebouwd worden. En zelfs de buslijn van Brugge naar Lissewege is ondermaats en de tijden slecht afgesteld op de school- en werkuren."

Bart Caron,
Vlaams Parlementslid

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012