Cijfers Luchthaven Kortrijk-Wevelgem al te rooskeurig voorgesteld

08/01/2014 - Persmededeling

De luchthavendirectie laat vandaag weten dat de trafiekresultaten 2013 versus 2012 positief zijn, nl. 2% meer vluchten en bijna 3% meer reizigers.
Wetende dat slechts 3.800 van de in totaal 34.000 vluchten afkomstig is van professionele zakenvluchten - een stijging van 1,4% - dan is het duidelijk dat de economische return van de luchthaven voor de regio zeer beperkt tot haast onbestaande is. Immers, de andere vluchten zijn lesvluchten en sportvliegerij en zijn niet dienstig voor de bedrijfswereld. Daarenboven zijn vluchten van minder dan 500 kilometer - binnenlandse - noch economisch noch ecologisch verantwoord. Het zijn precies die vluchten die licht toenemen.

Al vele jaren wordt een hoera-verhaal verteld over het vlieg verkeer, terwijl het eigenlijk stagneert of achteruitgaat. In 2007 en 2008 bijv. waren er meer dan 5.500 zakenvluchten, dat is 50 procent meer dan in 2014. En het internationaal verkeer blijft afnemen.

Idem voor het aantal professionele reizigers. Dat cijfer was in 2008 50% hoger, nl. 18.000 tegen 13.000 in 2013.

De gunstige vooruitzichten van de luchthavendirectie zijn eveneens zeer relatief. De herdenking van 100 jaar Wereldoorlog zal wellicht een zeer beperkt nieuw publiek aantrekken. De frontzone is immers veel makkelijker bereikbaar met de trein (o.a. HST vanuit Londen) en met de wagen.

Het feit dat het Vlaams Gewest er niet in geslaagd is een private exploitant te vinden, bewijst de economische onhaalbaarheid van deze luchthaven, een al decennia durend luchtkasteel van de politici uit Zuid-West-Vlaanderen. Daarom zal de belastingbetaler mogen opdraaien voor de kost van de exploitatie, de nieuwe taxibaan, de aanpassing van de startbaan en de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Die kosten moeten enkel gebeuren in functie van de zakenvluchten. Voor de sportvliegerij is dat niet eens nodig.

Bart Caron en Maarten Tavernier

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012