Meerderheid provincieraad vindt verkeersveiligheid 'niet van provinciaal belang'

24/12/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Op de voorbije provincieraad zette Groen een motie op de agenda die de Vlaamse Overheid aanbeveelt om de snelheid op de wegen buiten de bebouwde kom aan te passen van 90 naar 70 km/uur. Dit was een van de maatregelen die deze maand nog voorgesteld werd door een groepering van overheidsdiensten, universiteiten, automobilistenvereningen, rijscholen, verzekeraars,... om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Het vastleggen van de maximumsnelheid zal na de komende staatshervorming immers volledig bevoegdheid worden van het Vlaamse gewest. Lokale overheden kunnen dit nu al via aanvullende verkeersreglementen doorvoeren. De stad Damme gaf hiervan een voorbeeld door als eerste een maatregel te nemen om de snelheid zowel op lokale als op gewestwegen overal te beperken tot 70 km/u.

Er zijn heel wat goede argumenten voor deze snelheidsverlaging:

  • Veiligheid: een lagere snelheid is zowel positief voor de verkeersveiligheid, als voor de materiële en lichamelijke schade als er dan toch een ongeval gebeurt. De laatste ongevallencijfers tonen een daling van het aantal verkeersdoden en zwaargewonden, maar het totaal aantal ongevallen daalt veel minder. Omdat elke verkeersdode er een te veel is, willen we verdere stappen zetten.
  • Tijd: de tijdswinst tussen 70 en 90 km/u is heel beperkt. Doordat de afstanden tussen gemeentes in onze provincie zo klein zijn is het theoretisch tijdsverschil op 5 km afstand slechts 1 minuut en liggen de reële gemiddelde snelheden ook nu al lager.
  • Milieu: verminderen van snelheid betekent ook minder brandstofverbruik en dus uitstoot van CO2, maar ook van andere vervuilende stoffen als fijn stof en roet, stikstof- en zwavelverbindingen en koolstofmonoxide.

In 2010 werd in het federaal parlement een wetsvoorstel ingediend met hetzelfde pleidooi door parlementsleden van CD&V, Open VLD, Sp.a en NVA. We zouden dus mogen veronderstellen dat dit voorstel een brede steun zou genieten.

Maar onbegrijpelijk genoeg was het argument 'te weinig provinciaal belang' een reden om de motie niet ontvankelijk te verklaren en dus geen inhoudelijke discussie te moeten voeren. De West-Vlaamse verkeersdoden terugdringen is blijkbaar ondergeschikt aan het spel meerderheid-oppositie.

Herman Lodewyckx
provincieraadslid Groen

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012