Provincieraad moet goede voorbeeld geven op vlak van besparingen

03/12/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Provincieraad moet goede voorbeeld geven op vlak van besparingen

Het budget van de provincie is gedaald. Enerzijds door de interne staatshervorming, anderzijds door het knippen in het provinciefonds door de Vlaamse regering. Alle diensten van het provinciebestuur moesten daarom besparen in hun werkingskosten. Groen vindt het dan ook niet meer dan logisch dat ook de provincieraad zelf kritisch kijkt naar de eigen werking. Ook de meerderheid is immers verontwaardigd en wil de gevolgen voor de West-Vlaming beperken.

Provincieraadslid Maarten Tavernier: "Alle vergoedingen voor de provincieraadsleden vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer 750.000 euro. Als de diensten moeten besparen en de West-Vlaming de gevolgen daarvan zal voelen, moet voor Groen de politiek zeker het goede voorbeeld geven. Met een aantal eenvoudig ingrepen kunnen we zeker 15% hierop besparen.
Ter informatie: 1 zitpenning (of presentiegeld zoals het officieel heet) vertegenwoordigt een bedrag van ongeveer 200 euro bruto (dus er gaan daar nog belastingen van af).

Groen dient volgende provincieraad de volgende concrete voorstellen in:

 • Geen dubbele zitpenningen voor de leden van het bureau
  Het 'bureau' regelt de praktische zaken voor de vergaderingen van het provincieraad. Er is een maandelijkse vergadering die 1 à anderhalf uur duurt, gevolgd door een maaltijd. De leden krijgen een dubbele zitpenning (dus 400 euro bruto), terwijl er geen grotere werklast of tijdsbesteding is vergeleken met andere vergaderingen. Dit lijkt ons overdreven.
 • Zitpenningen beperken tot 75% voor commissievergaderingen
  In thematische commissies worden de zittingen van de provincieraad voorbereid. Elk provincieraads-lid is lid van 2 commissies. Die commissies duren zelden langer dan anderhalf uur. Vandaar dat Groen voorstelt om hiervoor geen volledige vergoeding te geven van 200 euro, maar dit te beperken tot 150 euro per vergadering. Enkel de voorzitter, die een beperkte bijkomende taak heeft, krijgt nog een volledige zitpenning, maar dan vallen de andere vergoedingen weg (zie volgend voorstel).
 • Geen forfaitaire vergoedingen of dubbele zitpenningen voor commissievoorzitters
  Voorzitters van een thematische commissie krijgen zo'n 1600 euro forfaitaire onkostenvergoeding per jaar. Bij een regiocommissie of een vervangend voorzitter gaat het over een dubbele zitpenning. Het inhoudelijk werk in de commissies wordt nochtans gedaan door ambtenaren of door de deputé. De rol van de voorzitter beperkt zich tot het woord verlenen aan degene die de toelichting doet of de mensen die vragen stellen. Groen vindt zo'n vergoeding dan ook overbodig.
 • Minder vergaderingen
  Het is al langer een doorn in het oog van Groen dat de rede van de gouverneur (een speech + walking dinner) als afzonderlijke zitting beschouwd en betaald wordt. Het is overbodig om daarvoor een zitpenning te betalen. Ook sommige infovergaderingen, zoals over het jaarverslag van de gouverneur, duren maar 1 uur. Door meer agendapunten samen te bundelen, kan je het aantal vergaderingen beperken. 1 zitting kost met zitpenningen en verplaatsingsvergoedingen al snel 12.500 euro aan het provinciebestuur.

Wat dit bespaart, vind je terug in deze tabel.

Maarten Tavernier,
Provincieraadslid

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012