Verschil tussen woord en daad op de korrel

05/12/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

logoVandaag hebben de fractieleiders het laatste woord over de budgetbesprekingen, die gedomineerd werden door de besparingen die de provincie moet doorvoeren, om verschillende redenen. Groen-fractieleidster Gerda Schotte focust vooral op het verschil in woord en daad.

Er worden in de teksten en speechen mooie voornemens gelanceerd. Maar de concrete budgetten en beleidsdoelstellingen die in de formele documenten terug te vinden zijn, volgen die goede voornemens niet.

Een goed voorbeeld is welzijn: mooie doelstellingen in de beleidsnota, maar in het meerjarenplan komt het woord 'kansarmen' amper 1 keer voor. Het beleid zal enkel gemeten worden door het aantal raadplegingen van de sociale kaart. Er wordt van de provincie een nieuw soort beleid verwacht, maar ongeveer 85% van het budget gaat in 2014 nog naar zaken die (moeten) stopgezet worden.

Of ook voor het thema klimaat horen we grootse plannen, maar hoe dat rijmt met het zeer bescheiden budget en het gebrek aan concrete doelstellingen, blijft een onbeantwoorde vraag. Er is zelfs geen besparingsdoelstelling opgenomen voor het eigen energieverbruik, hoewel dit over een bedrag van meer dan 2 miljoen euro per jaar gaat.

Met een spaarpot en een broeksriem maken wij ons standpunt visueel duidelijk: de provincie eet zijn spaarpot op in de komende 6 jaar en er worden kansen gemist om de broeksriem aan te halen.

Groen keurt deze meerjarenplanning en budget dan ook niet goed.

De volledige speech vindt u via deze link.

Gerda Schotte
provincieraadslid - fractieleidster

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012