Groen pleit voor maximum 70 km/u op gemeentelijke en gewestwegen

25/10/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Op de komende provincieraad zet Groen een motie op de agenda die de Vlaamse Overheid aanbeveelt om de snelheid op de wegen buiten de bebouwde kom aan te passen van 90 naar 70 km/uur. Na de komende staatshervorming zal dit immers volledig bevoegdheid worden van het Vlaamse gewest. Lokale overheden kunnen dit nu al via aanvullende verkeersreglementen doorvoeren De stad Damme gaf hiervan een voorbeeld door als eerste een maatregel te nemen om de snelheid zowel op lokale als op gewestwegen overal te beperken tot 70 km/u.

Daar zijn goede argumenten voor:

  • Veiligheid: een lagere snelheid is zowel positief voor de verkeersveiligheid, als voor de materiële en lichamelijke schade als er dan toch een ongeval gebeurt. De laatste ongevallencijfers tonen een daling van het aantal verkeersdoden en zwaargewonden, maar het totaal aantal ongevallen daalt veel minder. Omdat elke verkeersdode er een te veel is, willen we verdere stappen zetten.
  • Tijd: de tijdswinst tussen 70 en 90 km/u is heel beperkt. Doordat de afstanden tussen gemeentes in onze provincie zo klein zijn is het theoretisch tijdsverschil op 5 km afstand slechts 1 minuut en liggen de reële gemiddelde snelheden ook nu al lager.
  • Milieu: verminderen van snelheid betekent ook minder brandstofverbruik en dus uitstoot van CO2, maar ook van andere vervuilende stoffen als fijn stof en roet, stikstof- en zwavelverbindingen en koolstofmonoxide.

In 2010 werd in het federaal parlement een wetsvoorstel ingediend met hetzelfde pleidooi door parlementsleden van CD&V, Open VLD, Sp.a en NVA. We veronderstellen dus dat dit voorstel voldoende steun zal genieten om goedgekeurd te worden.
We zijn er bovendien van overtuigd dat deze maatregel ertoe bijdraagt om de klimaatneutrale doelstellingen in onze provincie te realiseren.

Herman LODEWYCKX
Provincieraadslid Groen

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012