Groen schenkt zitpenning voor rede van de gouverneur opnieuw weg maar had ze liever niet gekregen

08/10/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Vandaag is er opnieuw de jaarlijkse rede van de gouverneur, als opener van het nieuwe politiek jaar. Net als vorig jaar opteert Groen ervoor om de presentiegelden die hiervoor uitbetaald worden, te schenken aan een goed doel. Omdat het thema dit jaar 'welkom in West-Vlaanderen' is, en over integratie gaan, willen we een organisatie ondersteunen die zich hiervoor inzet. Dat is de vzw Elim - steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare geworden, die actief is met bijvoorbeeld info en onthaal, huiswerkklassen, vrouwenwerking, computer- en taalcursussen,... voor mensen die als anderstalige, asielzoeker of vluchteling in de regio Roeselare terecht komen.

Het is natuurlijk goed voor de organisaties die we ondersteunen, maar toch had Groen liever geen zitpenning gekregen. Het is immers niet logisch en overbodig dat de provincieraadsleden 200 euro (bruto) betaald worden voor iets waar enkel de gouverneur zelf een inspanning moet voor doen.

We hopen dan ook dat we de komende jaren geen zitpenning meer weg te schenken hebben voor dit jaarlijks gebeuren. In tijden van besparingen, waar de provincies minder geld te besteden hebben, lijkt het ons een goed idee om eens kritisch te kijken naar de eigen werking en te zien waar we zelf kunnen besparen. Op die manier kunnen we het budget dat er is, maximaal besteden aan projecten die elke West-Vlaming ten goede komen.

Gerda Schotte
Provincieraadslid-fractieleidster

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012