Groen roept provincie op om werkveld Welzijn samen te brengen

24/09/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Door de interne staatshervorming is er veel gewijzigd in de taken die de provincie heeft op het vlak van Welzijn. Een aantal subsidiereglementen, waar heel wat organisaties hun werking mee uitbouwden, werden afgeschaft. Die afbouw van structurele subsidiëring zorgt begrijpelijk voor veel onrust in het werkveld.

Groen steunt de meeste keuzes die gemaakt werden bij de interne staatshervorming maar vraagt voldoende overleg met de sector. De betrokken organisaties kregen wel per brief informatie over het stopzetten van de huidige subsidiëring, maar blijven voorlopig op hun honger zitten voor concrete informatie over de alternatieven. Want bijvoorbeeld projectsubsidiëring is wel nog mogelijk.

Voor het werkveld Cultuur werd recent in Roeselare een zeer druk bijgewoonde avond georganiseerd waarop alle actoren uit de cultuursector waren uitgenodigd. Daar werd door het provinciebestuur de nodige uitleg gegeven over de komende wijzigingen.

Groen roept gedeputeerde Vanlerberghe op om voor de sector Welzijn een gelijkaardig infomoment te organiseren en alle welzijnsorganisaties samen te brengen. Dit is dringend nodig want het nieuwe subsidiereglement voor projectsubsidiëring zou al in december 2013 in voege treden.

Gerda Schotte
Provincieraadslid Groen - fractieleidster

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012