Samen-plus Ardooie en Groen samen met buurtbewoners op de bres voor stukje Ardooise natuur

10/09/2013 - Persmededeling

Vandaag wordt in Ardooie een bos gekapt ten voordele van een verkaveling. De verkaveling had er nooit mogen komen omdat de grond waterziek is, de watertoets foutief is verlopen en het openbaar onderzoek niet correct heet plaatsgevonden. Maar de verkavelingsvergunning is verleend, alle administratieve en juridische beroepsmogelijkheden zijn verlopen. Niemand kan dus de uitvoering van de werken tegenhouden.

Toch heeft Samen-plus, hierin gesteund door Groen West-Vlaanderen, een ultieme poging ondernomen. Over het terrein van de verkaveling loopt immers 'sentier 60', een veldweg die weliswaar verwaarloosd werd maar juridisch gezien nooit afgeschaft is. Dit hadden de plannenmakers over het hoofd gezien. Een veldweg heeft een openbare functie, en kan niet zomaar opgedoekt worden zonder besluit van de bestendige deputatie.

Veerle Dejaeghere van Samen-plus, milieu-expert Mike Van Acoleyen van Groen en buurtbewoner Michel Deneire trokken zaterdag dan ook naar de lokale politie. Als je als burger op de hoogte bent van een misdrijf of overtreding die in de toekomst zal plaatsvinden, dan moet je de politie waarschuwen. De drie lieten dan ook een verklaring opmaken: we weten dat nu maandag de verkavelaar het wettelijke tracé van de buurtweg onherroepelijk zal vernietigen. Stop daarom de verkavelingswerken. Mike Van Acoleyen: "Zelfs een volledig vergunde verkaveling kan niet doorgaan als de plannen voorzien om de wet te overtreden."

Het was een laatste strohalm, een poging om alsnog te vermijden dat een projectontwikkelaar goed geld verdient, maar nadien de bewoners opzadelt met overstromingen en wateroverlast. Een poging ook om de bomen te redden, waardevolle want oude bomen met een boeiende ondergroei en een thuis voor vele interessante vogelsoorten, spechten, spotvogel...

Groen West-Vlaanderen stuurde een gerechtsdeurwaarder ter plaatse, en diende verzoek tot milieustaking in. Dit is een bijzondere wettelijk instrument dat toestaat om werken via de rechtbank van eerste aanleg stil te leggen, als blijkt dat die werken onomkeerbare en illegale milieuschade zouden aanbrengen. Helaas, ook deze piste liep op niets uit. Een dossier moet via een advocaat en onder specifieke voorwaarden ingediend te worden. De gerechtelijke molen, zelfs bij hoogdringende gevallen, loopt te traag en intussen zijn de bomen geveld. En niemand anders durft op te treden, want de aannemer zwaait met een boeteclausule van 400.000 euro bij vertraging.

Maandagavond staat dit punt op de agenda van de gemeenteraad van Ardooie. Veerle Dejaeghere zal er een hartig woordje wisselen met het bestuur, dat deze verkaveling heeft mogelijk gemaakt. Ze geeft aan: "Dit zal helaas de bomen niet terugbrengen. De macht van het geld haalt het eens te meer van de belangen van de buurt, van de natuur én van de nieuwe bewoners."

Meer info? Bel Veerle Dejaeghere op 0479 20 16 33

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012