5 fietsongevallen per dag in West-Vlaanderen

26/08/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

FOD Economie maakte onlangs de cijfers van de verkeersongevallen van 2012 bekend. Naar aanleiding van het begin van het schooljaar en de komende week van de mobiliteit van 16 tot 22 september bekeek Herman Lodewyckx, provincieraadslid voor Groen en lid van de Provinciale Mobiliteitsraad (Promora) de cijfers van de fietsongevallen in de provincie West-Vlaanderen.

Er werden 1723 fietsongevallen geregistreerd, of bijna 5 fietsongevallen per dag.
Opmerkelijk is dat er om de 1,5e dag een zwaargewonde of dodelijk slachtoffer valt (10 doden en 226 zwaargewonden). Maar ook het aantal lichtgewonden kan tellen: 1490. "En dan blijven nog de vele fietsongevallen uit beeld waarbij de fietsers niets melden aan de politiediensten omdat ze meer denken aan hun toestand dan aan aangifte bij de politie. Daarom is onderzoek nodig in de ziekenhuizen, zoals dat men in Nederland doet, om de gevaarlijke plaatsen waar fietsers verongelukken in kaart te brengen", aldus Herman Lodewyckx. Opvallend is tevens dat het grootste aantal slachtoffers (1233 of 71 %) binnen de bebouwde kom van een gemeente valt, tegenover 422 (25%) buiten de bebouwde kom. "Werk aan de winkel voor de lokale gemeentebesturen om nader te bekijken hoe die ongevallen kunnen verminderd worden door infrastructuur aan te passen", aldus provincieraadslid Herman Lodewyckx. "Het is immers een belangrijke uitdaging meer mensen op de fiets te krijgen en toch het aantal fietsongevallen te verminderen".

De fietsongevallen kunnen nog nader per arrondissement bekeken worden:


arrondissementdoden na 30 dagenzwaargewondenlichtgewondentotaalper dag
Brugge
3
75
544
622
1.7
Diksmuide
0
7
45
53
Ieper
0
19
92
111
Kortrijk
5
43
318
365
1
Oostende
0
28
182
208
Roeselare
1
35
166
201
Tielt
1
10
62
73
Veurne
0
9
81
90
West-Vlaanderen
10
226
1490
1723
4.7

Bron: FOD Economie, KMO en Energie, 2012 , Stabel.

Brugge lijkt 'kampioen'... maar... vooraleer te vlug te oordelen:
Hoeveel fietsers rijden er in het arrondissement? Op hoeveel aantal inwoners en km-wegen (gemeentewegen, provincie-of gewestwegen)? Welke inspanningen werden gedaan om het fietsen te promoten met het onvermijdelijke gevolg dat de risicomogelijkheden toenemen?

In elk arrondissement zal men aandachtig de cijfers moeten bekijken en toetsen aan de plaatselijke omstandigheden.
In september begint een nieuw schooljaar en loopt er van 16 tot 22 september de week van de mobiliteit. We kijken uit naar de inspanningen van de lokale en bovenlokale besturen om de verkeersmobiliteit een stuk veiliger te maken in onze provincie. Het STOP-principe blijft voor Groen een leidinggevend principe: de aandacht in de eerste plaats voor de zwakste/zachtste weggebruikers: voetgangers en fietsers.

Herman Lodewyckx,
Provincieraadslid Groen

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012