Beleidsdoelstellingen geven geen duidelijkheid over marsrichting provincie

28/06/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Vandaag mocht de provincieraad kennis nemen van de beleidsdoelstellingen van het provincie-bestuur. Dit past in de nieuwe aanpak van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), die alle lokale besturen (en dus ook de provincie) momenteel voorbereiden, waarin de budgetten nauwer dan vroeger gelinkt zijn met inhoudelijke doelstellingen.

Een belangrijk document, zou je verwachten, waarmee we zullen weten waar het beleid zal op inzetten de komende jaren. Eindelijk een antwoord op vragen zoals pakweg 'zal de provincie naar voorbeeld van Oost-Vlaanderen inzetten op een ambitieus windmolenplan?' zoals de Sp.a vorige maand nog op aandrong. Of in het licht van de vorige maand goedgekeurde afsprakennota over de interne staatshervorming 'wat zal de provincie achterwege laten om meer te focussen op de kernthema's?'. Want dat is volgens Groen wel nodig.
Helaas blijven we op onze honger zitten. De beleidsdoelstellingen zijn een verdienstelijke poging om alle mogelijke actieterreinen waar het provinciebestuur mee kan bezig zijn, samen te vatten. Maar keuzes, welke richting het beleid uitgaat, daar lezen we weinig of niets over. Hopelijk wordt dit in de beleidsnota's in het najaar wel duidelijk, maar dan zullen deze minder vaag moeten zijn dan de beleidsdoelstellingen van vandaag.

Een greep uit onze commentaren:

  • Als het echt de ambitie is om de provinciedomeinen te laten groeien in oppervlakte (wat belangrijk is om de recreatiedruk in de hand te houden en de natuurwaarden te vrijwaren), dan willen we naast een tevredenheidsmeting ook een doelstelling op vlak van uitbreiding lezen. Niet alleen de bezoekers, ook de natuur moet tevreden zijn.
  • Als het de provincie menens is om iets te doen rond klimaatverandering, dan willen we ook een reductiedoelstelling voor het eigen verbruik terugvinden, en de opmaak van een plan om de globale uitstoot van West-Vlaanderen terug te dringen.
  • Het beleid rond externe relaties lijkt als belangrijkste doelstelling te hebben om Europees geld uit te geven, terwijl wij willen lezen wat we met dat Europees geld willen doen.
  • Het verhogen van de ontwikkelingskansen voor een duurzame land- en tuinbouw in een leefbaar en evenwichtig buitengebied als essentiële schakel in de verankering van het agrocomplex' wordt in de indicatoren verengd tot het uitbouwen van visies voor glastuinbouw, terwijl dit de meest energie-intensieve vorm van landbouw is.

Maarten Tavernier
Namens provinciefractie Groen West-Vlaanderen

terug

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012