Uitstekend nieuws voor omwonenden luchthaven Kortrijk-Wevelgem

24/05/2013 - Persmededeling

De omwonenden van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zullen het gemerkt hebben: het wordt stilaan rustiger boven hun hoofden. Uit de eerste kwartaalcijfers van 2013 blijkt dat het aantal vliegbewegingen op de luchthaven drastisch afneemt. Daarmee komt de rendabiliteit van luchthaven andermaal onder druk te staan. Groen argumenteert al jaren dat de economische rendabiliteit van deze regionale luchthaven niet opweegt tegen de ecologische impact ervan. Vooral het verlies aan leefkwaliteit voor mensen in de aanvliegroutes zit de Groene partij dwars. De omwonenden blijven zich - ondanks de daling - vooral storen aan het grote aantal helikopterbewegingen.

Op economisch vlak doet de luchthaven het dus slecht: veel minder vliegbewegingen, minder passagiers, geen hoogwaardige vracht meer, een drastisch verminderd aantal scholingsluchten, minder medische vluchten en ook een dalend aantal helikopterbewegingen.

Op vandaag krijgt de luchthaven per jaar zo'n 900.000 euro subsidie. Omgerekend voor de eerste drie maanden van dit jaar betekent dit dat de belastingbetaler zo'n 100 euro per zakenreiziger subsidieert, of 22 euro als je alle reizigers meerekent, ook die van de scholingsvluchten. Groen betwijfelt sterk of deze investering legitiem is. Nu de lokale en provinciale budgetten overal onder druk staan, roept Groen op voor een breed maatschappelijk debat over de zin en onzin van een regionale luchthaven. Daaruit moet blijken of er wel degelijk een draagvlak is voor zowel de kosten als de baten van de luchthaven.

De eerste kwartaalcijfers zijn op alle vlakken de slechtste zakencijfers sinds 2009. De economische crisis speelt ongetwijfeld een rol, maar een voorzichtige opleving van de activiteiten zet zich niet in, integendeel. Als het goed gaat met de luchthaven, stuurt de leiding gegarandeerd een nieuwsbericht met hoerakreten rond. Als het slecht gaat, horen we niks. Dat stemt ons tot weinig vertrouwen.

Enkele cijfers:

  • De scholingsvluchten, die het overgrote deel uitmaken van het vliegverkeer in Kortrijk-Wevelgem, daalden in januari met 48%, in maart met 31%, globaal met meer dan een derde in het eerste kwartaal van het jaar.
  • Het zakenverkeer - hét argument om deze luchthaven uit te bouwen - vertegenwoordigt in de feiten slechts een beperkt deel van de activiteiten. Wel, dat professionele luchtverkeer keldert met cijfers tussen 36% (januari) en 22% (maart). Vooral de nationale zakenvluchten dalen sterk, in januari zelfs met 51%.
  • De medische vluchten - de tweede bestaansreden - doen het niet goed. Slechts 26 vluchten gedurende drie maanden, waarvan een aantal eigenlijk geen medische vluchten zijn, maar verplaatsingen door geneesheren.
  • De verkoop van brandstof volgt dezelfde trend als de vliegbewegingen. Zakelijk een ramp voor de kas van de luchthaven, want een belangrijk aandeel van de eigen inkomsten haalt de luchthaven net uit het spelen van pompstation.
  • Het aantal helikoptervluchten duikt eveneens naar beneden. Een derde lager, wat de omwonenden echter niet zo aanvoelden. Daar zou de luchthavenleiding verduidelijking over moeten geven.

Bart Caron, Vlaams Parlementslid
Maarten Tavernier, Provincieraadslid

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012