Komt er in de Westhoek na Ieper ook in Poperinge een fietspunt ?

21/05/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Op de Provincieraad van donderdag 23/05/2013 stelt Alex Colpaert aan gedeputeerde voor toerisme Franky De Block volgende vraag:

Door de komende herdenkingsevenementen rond de Groote Oorlog zullen veel toeristen van buiten België, maar ook vanuit alle streken van ons land, de weg naar de Westhoek weten te vinden. Ongetwijfeld zal dit een verhoogde verkeersdruk in deze streek teweegbrengen. Alles moet in het werk worden gesteld om ecologisch en duurzaam toerisme te bevorderen door het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen, en dan denk ik in eerste instantie aan de trein. Er stelt zich echter wel een probleem: vele oorlogssites liggen niet echt op wandelafstand van de stations van Ieper en Poperinge, maar zijn eerder gemakkelijk met de fiets bereikbaar.

In Ieper is men al zo ver dat de NMBS zijn akkoord heeft gegeven voor de plaatsing van een fietspunt aan het station. Dit is uiteraard al een deel van de oplossing. Ook aan het eindstation Poperinge dient volgens ons een fietspunt te worden ingesteld. Dit zal niet alleen toelaten om een ruimer fietsaanbod te creëren, maar biedt ook de mogelijkheid om een fietsroute met behulp van bestaande en mogelijks nieuwe fietsknooppunten via specifieke oorlogssites op te stellen tussen deze twee stations. Het huren van fietsen in het ene station en terugbrengen in het andere station zou hierbij zeker moeten mogelijk zijn. Contacten met de NMBS leren ons dat een fietspunt in Poperinge nog door hen kan worden overwogen, mits aan de nodige voorwaarden wordt voldaan. Zo stelt de NMBS oa., als conditio sine qua non, dat de uitbating van een fietspunt moet gebeuren door een sociaal economische onderneming. Dergelijke ondernemingen zijn in Poperinge aanwezig.

Ik wil daarom aan de deputatie vragen om ernstig te overwegen hier werk van te maken via de geëigende kanalen waarover de provincie beschikt. Ik verwijs hierbij naar de taak die Westtoer ter valorisatie van het oorlogserfgoed hiermee kan vervullen.

Alex Colpaert
Provincieraadslid Groen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012