Groen vraagt nieuw windplan voor regio Kortrijk

10/05/2013 - Persmededeling

In de vorige legislatuur maakte Leiedal al eens een visie voor de regio rond windmolens. Een heus 'windplan' kun je het niet noemen, want behalve de 4 'Daltons' langs het eigen industrieterrein Evolis leidde het niet tot concrete projecten in de regio.

Integendeel, de windmolens op de nabijgelegen Bekaert-site in Zwevegem, die er ondertussen ook staan, kregen een negatief advies van Leiedal: ze pasten visueel niet in het mooie 'rijtje' van Evolis. Of hoe het opwekken van duurzame energie voor Leiedal toch wat minder belangrijk is dan het designdenken...

Het plan woog wel niet zwaar genoeg om landschappelijk kwetsbare en ecologisch belangrijke zones zoals gewenst te vrijwaren van windmolens. In onze regio gaat dit vooral over de Scheldevallei, een zeldzaam aaneengesloten open landschap en een belangrijke vogeltrekroute. De firma IVC, hoewel gelegen vlak in de Scheldevallei, kreeg wel de nodige vergunningen om 2 windmolens te bouwen.

Ondertussen is een nieuwe legislatuur gestart in de gemeentes uit de regio. De eerste nieuwe coalities werden al geconfronteerd met nieuwe windmolenprojecten, zoals bvb. de stadscoalitie in Kortrijk met enkele windmolens in Bellegem. Onder druk van de omwonenden volgt een negatief advies. Maar daaraan werd wel de intentie gekoppeld om te bekijken waar wel windmolens zouden kunnen komen (waarbij net zo goed 'vergeten' werd dat dit eigenlijk op regionaal niveau al bestaat - tenslotte zat Open VLD ook in de vorige Kortrijkse coalitie).

Het wordt ondertussen een klassiek verhaal: zodra ergens een windmolenproject ingediend wordt, komt er een actiecomité dat (terecht of onterecht) bezwaren heeft. Het gemeente- of stadsbestuur is pro windenergie maar heeft opmerkingen bij de locatie en adviseert negatief om de hete appel door te schuiven naar een hoger bestuur. Maar geen enkel bestuur heeft tot nu toe de logische volgende stap genomen: zelf een windplan opmaken en zorgen dat er op de geschikte plaatsen wel een concreet project opgestart wordt.

Daarom vindt Groen het hoog tijd voor een nieuw regionaal windplan. Maar nu eentje dat wél de bedoeling heeft om na de visie ook tot actie over te gaan. Eentje dat voldoende ambitieus is, want het is voor iedereen nu toch wel duidelijk dat het huidige energiebeleid op lange termijn onhoudbaar is. Eentje dat wél mogelijk maakt dat de bevolking participeert en dan ook de vruchten plukt van 'hun' windmolen. Kortom, eentje dat wél leidt tot verschillende concrete projecten in de regio, zonder fundamenteel te raken aan landschappelijk kwetsbare of ecologisch belangrijke.

Groen vraagt daarom uitdrukkelijk aan de gemeentebesturen van de regio dat ze Leiedal opdracht zouden geven een regionaal windplan te ontwerpen, samen met de gemeentebesturen. We schrijven daarvoor alle gemeentes aan en vragen aan onze gemeenteraadsleden in de oppositie om dit in de gemeenteraad aan te kaarten. Het ontwerp van dit plan moet daarna ter bespreking en goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de 13 gemeenten van het werkingsgebied van Leiedal. Zodat het deze keer ook bindend kan worden voor de gemeentes.

Focus/WTV - 10/05/2013

Bart Caron, Vlaams parlementslid
Maarten Tavernier, provincieraadslid
David Vandekerckhove, schepen in Harelbeke
Frans Ramon, schepen van oa milieu in Kuurne
Jeremie Vaneeckhout, schepen van oa ruimtelijke ordening in Anzegem

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012