Provinciefractie Groen wil geen onterechte reisvergoedingen

25/01/2013 - Persmededeling provincieraadsfractie

Groen heeft in de provincieraad geprotesteerd tegen het systeem van uitbetaling van reiskosten aan de provincieraadsleden. In het huishoudelijk reglement wordt van het automatisme uitgegaan dat elk provincieraadslid een vergoeding krijgt om zich met de wagen te verplaatsen van thuis naar het provinciehuis in Brugge en terug.

Groen stelde voor om dit te beperken tot de effectief gemaakte kosten. Want lang niet iedereen maakt kosten om naar de provincieraad te komen. Wie met een bedrijfswagen rijdt, zich als schepen laat brengen door een chauffeur, wie carpoolt, dichter bij het provinciehuis werkt dan woont,... krijgt eigenlijk te veel verplaatsingsvergoeding.

Voor Groen is het belangrijk om zuinig om te springen met overheidsmiddelen. 'Winst' maken door automatisch het maximale bedrag te incasseren, terwijl er niet noodzakelijk kosten zijn, is niet de bedoeling van een onkostenvergoeding.
Mandatarissen hebben een voorbeeldfunctie naar het provinciepersoneel (dat wel moet bijhouden hoeveel en welke verplaatsingen gemaakt worden) en de belastingbetalers toe.

Ondanks de economisch moeilijke tijden en het pleidooi dat sommige partijen houden voor een slanke overheid, was de Groen-fractie de enige die dit voorstel verdedigde.

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012