Groen steunt Boerenbond

12/06/2012 - Persmededeling

In hun verzet tegen de N8, een streep door de Westhoek.

De Boerenbond kondigt aan zich in het openbaar onderzoek te weren tegen de nieuwe expresweg die van de Noorderring in Ieper via de Reningestraat tot in Woesten zou aansluiten op de N8. Groen wil hen hier voluit in steunen, zeker nu de Vlaamse Regering overgaat tot de volgende fase om dit project te realiseren.

Het is niet de eerste keer dat de belangen van de Boerenbond en van Groen samenvallen. Recent trok het dossier Blauwpoort in Waregem de aandacht. Ook hier dreigde men goede landbouwgrond en open ruimte op te offeren, in dit geval aan industrie. Groen en Boerenbond voerden toen samen actie, onder meer met gezamenlijke protestwandelingen.

Concrete afspraken met de Boerenbond zijn er nog niet, maar de ecologische partij steekt alvast de hand uit om samen het dossier aan te pakken. Reeds sinds de vroege jaren 90 (want zo oud is het dossier al) staat Groen en voor haar Agalev pal op eenzelfde standpunt, en die is nog steeds niet gewijzigd. De huidige baan mag men verbreden, waar dit nodig is om veilige fietspaden te kunnen garanderen. Ventwegen moeten aangelegd worden voor het landbouwverkeer waar nodig. Verder kan de partij leven met een kleine ring van 4 km vlak tegen en rond het dorp Brielen, omdat het daar te smal is om een veilige fietsdoorgang te garanderen. De bestaande weg herinrichten, en een kleine ring rond Brielen, dit is exact het standpunt waar ook Boerenbond mee naar buiten komt.

De expresweg is onnodig en onnuttig, bedreigt het stiltegebied, is een ramp voor de leefbaarheid van de lokale landbouw, en snijdt een waardevol stuk landschappelijk erfgoed dwars in twee stukken. Groen zal zich tegen deze plannen verzetten met alle middelen waarover ze kan beschikken. In dit dossier zijn de boeren onze natuurlijke bondgenoten, veel eerder dan de betonboeren. De partij zal in een eerste fase gebruik maken van het openbaar onderzoek, dat de Vlaamse Regering opstart, om haar bezwaren tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan duidelijk te maken.

Kathleen Bevernage, groen Ieper, kathleen.bevernage@telenet.be
Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen West-Vlaanderen
Carlo Herpoel, secretaris Groen West-Vlaanderen
Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012