Groen! eist opmaak MER voor luchthaven Kortrijk-Wevelgem

25/10/2011 - Persmededeling

De luchthaven Kortrijk-Wevelgem bereidt momenteel een aantal belangrijke investeringen voor om te voldoen aan internationale normen. Zodra de Vlaamse Overheid via de nieuwe beheersstructuur (die al 5 jaar aansleept) met geld over de brug komt, is het de bedoeling om die investeringen uit te voeren. Het gaat o.a. over aanpassing aan de taxibaan, een nieuwe dienstweg en
andere verharde zones (goed voor 2 ha extra verharding), afbraak en bouw van vliegtuigloodsen, bouw van een nieuwe brandweerkazerne en verkeerstoren en verplaatsen van de kerosine-installatie.

Zo is er een aanvraag ingediend om een ontheffing te verkrijgen voor de opmaak van een MilieuEffectenRapport (MER). Dit zou betekenen dat de luchthaven geen MER zou moeten opmaken. In een MER worden de milieueffecten van het bedrijf of project en de geplande investeringen in kaart gebracht en worden alternatieven en milderende maatregelen onderzocht. Criteria voor de afweging om al dan niet een MER te moeten opmaken, zijn bvb. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (bij vliegverkeer heel wat brandstof!); verontreiniging en hinder; risico op ongevallen; duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect; cumulatie met andere/vorige projecten. allemaal criteria die volgens Groen! voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem belangrijke factoren zijn. De meeste milieueffecten worden in het ontheffingsdossier trouwens als matig negatief beschouwd, maar toch is de conclusie blijkbaar dat het niet nodig is om een MER op te maken. Dit voorjaar werd Vlaanderen nog door Europa bekritiseerd voor een te beperkte toepassing van de MER-plicht, en dan ging het specifiek ook over te soepel toekennen van dergelijke ontheffingen.

De ontheffing aanvragen is dus helemaal niet logisch. Het zou betekenen dat er geen alternatieven worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld voor de inplanting van nieuwe vliegtuigloodsen vlakbij de woonwijk 'Tuinwijk' in Bissegem. Het zou ook betekenen dat de omwonenden geen zicht hebben op de milieueffecten van de wijzigingen bij de behandeling van de bouw- en milieuvergunningen die nog zullen volgen. En dat de informatie over wat de bedoeling is maar openbaar zal worden eens alle plannen al getekend zijn.
Ter vergelijking: voor de aanpassingen aan de aansluiting R8-A19 - een investering die naar mens en milieu een veel beperktere impact heeft - moet wel een MER opgemaakt worden. Voor de luchthaven werd ook in het verleden nog nooit een MER opgemaakt.

Voor Groen! is deze ontheffing onaanvaardbaar. De geplande investeringen zijn de laatste stap in de uitbouw tot een volwaardige internationale luchthaven, die meer grotere vliegtuigen kan ontvangen. Dat is dus helemaal geen beperkte ingreep die weinig zal veranderen, wat de uitbater ons graag wil laten geloven.

Groen! roept dan ook de stad Kortrijk en de gemeente Wevelgem, die advies moeten verlenen op deze ontheffing, op om dit niet goed te keuren en dit dossier in alle openheid te behandelen.
Groen! wil deze openheid alvast zelf toepassen en organiseert een infoavond over het ontheffingsdossier op dinsdag 8 november om 20 uur in de cafetaria van het OC De Neerbeek, Vlaswaagplein, Bissegem.

Bart Caron, Vlaams parlementslid - gemeenteraadslid Kortrijk (0477 49 58 10)
Carlo De Winter, voorzitter Groen! Wevelgem
Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West-Vlaanderen

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012