De Ryanair vlieger gaat nog steeds niet op!

24/06/2011 - Persmededeling

Vzw Toeristische Ontsluiting wilde onwettige steun geven voor nieuwe verbindingen luchthaven Oostende-Brugge.
Groen! West-Vlaanderen is de geheimhouding rond de VZW Toeristische Ontsluiting moe.


Komt Ryanair nu naar de luchthaven Oostende-Brugge of niet, dit was voor kort de vraag die bij menig hotelhouder in beide steden op de tong lag.

Wat zijn de gekende gegevens die al publiek verschenen zijn?
De oproep tot kandidaatstelling voor het aantrekken van 2 nieuwe luchtverbindingen naar de luchthaven Oostende-Brugge werd op 3 januari 2011 gepubliceerd in het publicatieblad van de EU (2011/5 S 2-003042), en eveneens in het bulletin der aanbestedingen (500027). Vijf kandidaturen werden ontvangen, maar er is nog geen doorbraak, de ganse procedure zou nog lopen en tot nu toe is er geen beslissing gevallen.

Wat wil men niet vertellen:
We zijn ondertussen te weten gekomen dat er op deze aanbesteding op 10 februari 2011 5 kandidaturen werden ontvangen:

  • Sky Taxi uit Polen
  • Jetairfly uit België
  • SN Brussels Airlines uit België
  • Ryanair uit Ierland
  • Airborne Express uit Duitsland.

Uit onderzoek blijkt dat de 5de kandidaat niet werd weerhouden, omwille van het niet voldoen aan de voorwaarden tot deelneming aan de opdracht, zoals omschreven in de oproep.
De 4 overgebleven kandidaten hebben het bestek ontvangen op 14 februari van dit jaar.

Wat staat er nu in dit bestek?
Uiteraard de indiendatum: 28 maart 2011 om 12u.
De toelichting van de offertes moet gebeuren op 30 maart om 12.30.

Ondertussen zijn we te weten gekomen dat er op 28 maart geen enkele offerte is ingediend. SN Brussel Airlines en Jetairfly delen per brief en per mail mee dat ze hun kandidatuur terugtrekken.

Terug naar het bestek: wat wil de vzw TOW?
De opdracht is gekend: 2 nieuwe luchtvaartverbindingen. Het liefst ziet de vzw een verbinding vanuit de regio Schotland met een voorkeur van de luchthavens Edinburgh of Glasgow, in 2de orde de regio Noord-West Engeland, met voorkeur de luchthavens Liverpool of Manchester. Maar ook de regio Catalonië met voorkeur voor de luchthavens Barcelona of Gerona zijn geliefd. In 3de orde kunnen ook verbindingen met het departement Bouches de Rhône of de regio Piemonte, Lombardije en Veneto in Italië, of de regio's Baskenland en Madrid in Spanje maar ook de deelstaten Beieren en Berlijn in Duitsland kunnen eventueel voor de vzw door de beugel.

Wat is er voor de luchtvaartmaatschappijen te verdienen?
Onder de noemer van aanloopsteun (een tussenkomst in de specifieke kosten voor marketing en promotie) kan men voor die nieuwe verbindingen voor een periode van maximum 3 jaar geld krijgen. De aanloopsteun wordt elke drie maanden uitbetaald op basis van de gegevens van de drie maanden daarvoor. De aanloopsteun wordt begrensd op:

  • 8€ per passagier in het 1ste jaar, 7,5€ in het 2de jaar en nog 7€ in het 3de jaar.
  • 20.000 inkomende passagiers per jaar en per verbinding
  • 30% van de subsidieerbare kosten, gerekend over de looptijd van de promotiesteun, en dit geplafonneerd tot een maximum van 450.000€ (incl. BTW) per verbinding.

We willen herinneren aan het feit dat dit alles belastinggeld is.

Blijkbaar zijn deze bedragen voor de Ierse vrijbuiter onvoldoende, want hoewel Ryanair geen offerte heeft ingediend zijn er blijkbaar nog steeds contacten tussen beide organisaties.

We zijn ondertussen in het bezit van een schrijven tussen de luchthaven Oostende en het departement Mobiliteit en Openbare werken te Brussel, waarin men stelt dat er een duidelijk cumulverbod is tussen de steunmaatregelen die enerzijds de luchthaven wil geven en anderzijds de steun die de vzw TOW wilde geven in de bestekopdracht. De vzw TOW wilde blijkbaar zeer ver gaan, te ver zelfs volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Het ligt dus voor de hand dat men beide partners wil samenbrengen, zodat het uit te keren bedrag voor de luchtvaartmaatschappijen hoger komt te liggen. We vermoeden dus dat er heel binnenkort een nieuw lid aan de vzw TOW zal worden toegevoegd: de luchthaven Oostende-Brugge. Het is ook niet toevallig dat het schrijven tussen enerzijds de luchthaven en het departement er op donderdag 31 maart om 15u06 is gekomen. Daar men op 28 maart toch geen offertes diende te beoordelen, is de vzw TOW dan maar overgeschakeld op plan B.

Voor Groen! West-Vlaanderen is het duidelijk dat men per se wil dat er een low-cost carrier de luchthaven van Oostende-Brugge aandoet en dat men hiervoor een smak overheidsgeld op tafel wil leggen. Groen! is niet tegen de komst van Ryanair of andere low cost carriers, op voorwaarde dat zij evidente ecologische en sociale criteria respecteren, maar het is niet aan een overheid om een luchtvaartmaatschappij te ondersteunen. Ryanair stelt altijd dat ze een rendabele onderneming is, dan moet ze het ook maar eens bewijzen.

Nu al is de regionale luchthaven Brugge-Oostende verslaafd aan overheidsdotaties. Uit de jaarrekening blijkt dat de exploitatiesubsidie 5 miljoen euro bedraagt en dat die moet dienen om een exploitatietekort van 3,9 miljoen euro op te vullen. De belastingbetaler pompt elk jaar bijna 8 miljoen euro (exploitatiedotatie + investeringsdotatie) in een structureel verlieslatende luchthaven, maar de vzw TOW wil er nog een schepje bijdoen om luchtvaartmaatschappijen naar de kust te lokken.

Nochtans zijn de doelstellingen van de vzw TOW ook duidelijk: het genereren van meer toeristen naar West-Vlaanderen. Dat kan per vliegtuig, maar ook door het promoten van andere meer duurzame vervoerswijzen. Trein, boot, zelfs fietsen moet kunnen. Met dit dossier echter bewijst de vzw dat ze er een andere agenda op nahouden dan gesteld. Tekenend is alleszins de verslagen van de vzw zelfs voor provincieraadsleden moeilijk op te vragen zijn, er is een duidelijk gebrek aan transparantie. Zoals Groen! vreesde bij de oprichting van de nieuwe vzw TOW, dient de vzw enkel en alleen om met belastinggeld de komst van nieuwe luchtverbindingen te ondersteunen. Groen! blijft bij haar standpunt dat de bestaande initiatieven zoals Westtoer moeten volstaan om het toerisme in onze provincie te promoten.

Marc Vanpaemel, fractievoorzitter Groen! provincieraad West-Vlaanderen
Wouter De Vriendt, Kamerlid en Oostends gemeenteraadslid Groen!

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012