Verlenging pensioenbonus goedgekeurd, maar gemiste kans

14/06/2011 - Persmededeling

Vandaag keurde Ecolo- Groen! de verlenging van de pensioenbonus mee goed in de Kamercommissie Sociale Zaken. De pensioenbonus verleent een financiële aanmoediging aan mensen op 62 jaar of na 44 arbeidsjaren die beslissen om langer te blijven werken. Kamerlid Wouter De Vriendt was medeondertekenaar van het wetsvoorstel- Sonja Becq, maar betreurt dat de verlenging is gebeurd zonder de pensioenbonus te vervroegen van 62 naar 60 jaar. "De feitelijke uitstapleeftijd ligt op 60 jaar, het is met andere woorden deze leeftijdsgroep waarop een pensioenbonus zich zou moeten richten", stelt Wouter De Vriendt.

Deze verlenging van de pensioenbonus is een noodzakelijke maatregel, maar opnieuw een gemiste kans om langer werken doeltreffend aan te moedigen. De gemiddelde feitelijke uitstapleeftijd uit de arbeidsmarkt ligt immers op 60 jaar. "Vormt een pensioenbonus vanaf 62 jaar een voldoende sterke aanmoediging voor mensen van 60 jaar om te blijven doorwerken?", vraagt Wouter De Vriendt zich af. "Een pensioenbonus vanaf 60 jaar zou effectiever zijn." Om de toepassing van de pensioenbonus te vervroegen, dienden de groenen een reeks amendementen in. Nu ligt de pensioenbonus voor werknemers op 2,1648 euro per dag tewerkstelling en voor zelfstandigen op 156 euro per kwartaal. Wij stellen voor om deze financiële aanmoediging progressief te maken: 0,5 euro per dag vanaf 60 jaar, 1 euro per dag vanaf 61 jaar, enzovoort, tot 2,5 euro per dag vanaf 64 tot 65 jaar. Een gelijkaardig voorstel werd voor de zelfstandigen ingediend. Onze amendementen kregen in commissie geen meerderheid achter zich. Een gemiste kans om de pensioenbonus effectiever te maken.

Bovendien blijkt uit het Groenboek en diverse parlementaire vragen van Groen! dat de pensioenbonus onvoldoende gekend is bij de doelgroep. Wij vragen dan ook aandacht voor de pensioenbonus in elke communicatie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) aan 55- plussers.

Wouter De Vriendt wijst er ten slotte op dat de verlenging van de pensioenbonus slechts een fragmentaire maatregel is. "In de afgelopen vier jaren werd ons pensioensysteem op geen enkele manier structureel hervormd, niettegenstaande problemen van betaalbaarheid en te lage pensioenen. Onder de regeringen Leterme en Van Rompuy werd veel tijd verloren. Ondanks de verlenging van de pensioenbonus, tikt de klok verder. We hebben nood aan een volwaardige regering die fundamentele beslissingen kan nemen", besluit Wouter De Vriendt.

Wouter De Vriendt,
Federaal Volksvertegenwoordiger

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012