Uitbetaling pensioenen via bankoverschrijving moeten verder aangemoedigd worden

01/06/2011 - Persmededeling

4% van de werknemerspensioenen en 1% van de overheidspensioenen worden niet per bankoverschrijving, maar door postassignatie thuis of circulaire cheque in het postkantoor uitbetaald. Het gaat om een totaal van iets meer dan 84.000 pensioenen. Volgens Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) moet de uitbetaling van pensioen via bankoverschrijving verder aangemoedigd worden, omwille van veiligheidsoverwegingen. Tegelijk wijst hij op het feit dat vele bejaarden blijven vasthouden aan een uitbetaald pensioen thuis omwille van het sociaal contact. Dit wordt ook door Minister Michel Daerden (PS) in een schriftelijk antwoord op onze parlementaire vraag toegegeven. "Dat bejaarden de uitbetaling van pensioenen aan huis willen behouden omwille van het sociaal contact, moet ons tot nadenken stemmen over de vereenzaming bij ouderen. Als samenleving en politici moeten we hier veel meer aandacht voor hebben. Het is de kerntaak van overheidsdiensten om het sociaal welzijn van de bevolking te verhogen, iets wat niet altijd alleen in cijfers gemeten kan worden", vindt Wouter De Vriendt.
Hieronder de belangrijkste gegevens.

Werknemerssector

Cijfergegevens van januari 2007 tot en met januari 2011 tonen daling aan van betalingen per postassignatie. Laatste cijfer is dat 4,14% van alle pensioenuitbetalingen per post gebeurt. Het totale maandbedrag van de pensioenen op die manier uitbetaald, is ook dalende. In januari 2011 werd voor een totaal van 65,8 miljoen euro uitbetaald per postassignatie.

  • De Rijksdienst voor Pensioenen bevordert de uitbetaling van het pensioen per overschrijving. Het rekeningnummer wordt per brief opgevraagd en ook in de online toepassing MyPension wordt het rekeningnummer opgevraagd.
  • Van de mensen die de uitbetaling door De Post thuis ontvangt, geeft 55% aan dat ze dit verkiezen omwille van het sociaal contact met de postbode of omwille van verplaatsingsproblemen. 30% zegt dat het bankkantoor te ver verwijderd is. 15% zegt over geen bankrekening te beschikken. 45% van de 70+'ers zegt naar een betaling op bankrekening te willen overschakelen, 90% van de 70+'ers zegt dit niet te willen doen. Minister Daerden erkent dat het sociaal contact met de postbode een belangrijk element is om te kiezen voor betaling per postassignatie.
  • Leeftijd: 2% van diegenen die het pensioen per postassignatie krijgt, is beneden 60 jaar oud. 21% is tussen 60 en 70 jaar oud. 77% van de mensen die het pensioen per postassignatie ontvangt, is boven de 70.
  • Het gemiddelde pensioenbedrag uitbetaald per postassignatie ligt ook lager dan het algemene gemiddelde pensioenbedrag. In januari 2011 lag het gemiddelde pensioen op 906,86 euro, maar het gemiddelde pensioen per postassignatie bedroeg slechts 843,44 euro.
  • Het aantal klachten over de uitbetaling van het pensioen aan huis is wel stijgende (tot 23 klachten in 2010), niettegenstaande het aantal uitbetalingen dus daalt.

Overheidssector
Cijfergegevens van december 2007 tot en met december 2010 tonen een daling aan van uitbetaling per circulaire cheque, tot 6.170 pensioenen in december 2010 (1,38% van het totale aantal overheidspensioenen).

  • De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU), die de pensioenen in de overheidssector uitbetaalt, promoot de uitbetaling per overschrijving. De betaling per circulaire cheque wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.
  • In december 2010 werd 71,67 miljoen euro uitbetaald per circulaire cheque. Dit bedrag daalt in de loop der jaren.
  • Het gemiddelde pensioenbedrag uitbetaald per circulaire cheque ligt een stuk lager dan het algemene gemiddelde overheidspensioen. Het verschil is hier veel groter dan bij de werknemerspensioenen. Namelijk: 967,96 euro versus 1.543,99 euro.

Wouter De Vriendt

terug

Oude Leie-arm Wielsbeke

Momenteel loopt tot 18 februari 2020 het openbaar onderzoek voor het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat een dergelijke waardevol stukje natuur door de gemeente opgeofferd wordt voor nog meer industriegebied. Onze biodiversiteit staat al onder druk, en door de klimaatverandering hebben we juist meer, in plaats van minder ruimte nodig voor water. Groen roept dan ook zoveel mogelijk inwoners van Wielsbeke en omgeving op om een bezwaarschrift in te dienen.
Hier vind je een modelbezwaarschrift.


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012